Innovació i atenció a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials

Autors/ores

  • Carme Güell Serra Directora de l’Escola Camins de Banyoles
  • Gràcia Compta Solà Psicopedagoga de l’EAP G-08 del Pla de l’Estany

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.v0i50.1226

Paraules clau:

Innovació, Inclusió, Necessitats Educatives Especials, Diversitat, Acompanyament

Resum

Presentem la reflexió sobre la relació entre innovació i atenció a les diversitats en tres apartats:

- El concepte d’innovació educativa, partint de l’experiència professional en un centre de nova creació, perquè com diu Carbonell (2006), un projecte innovador per a l’escola pública ha de ser inclusiu i integrador.

- L’organització i metodologia per afavorir que tots i cada un dels infants siguin els protagonistes del seu aprenentatge, desenvolupant totes les seves capacitats i potencialitats. Reflexions sobre el paper i el rol del docent amb aquests nous plantejaments i la relació que s’estableix amb les famílies de l’escola facilitant-ne la comunicació i la participació. La utilització de metodologies actives com són els ambients de lliure elecció i els projectes de treball ajuden a dirigir i optimitzar l’atenció individualitzada. Aquestes estratègies metodològiques esperonen a buscar maneres de fer diferents per poder atendre de forma individual a cadascun dels infants del centre, tinguin les necessitats que tinguin. Cal però continuar treballant amb més recursos, sobretot humans, per avançar, progressant cap a l’educació realment inclusiva.

- L’acompanyament i seguiment dels alumnes NEE dins l’escola, per tal que aquests infants puguin progressar dins les seves capacitats i sentint que formen part de la comunitat educativa, buscant sempre una mirada que parteixi d’allò positiu per seguir avançant.

Publicades

24.05.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació