Ocupar-se del benestar dels infants. Una prioritat dels equips de Pla de barris als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Autors/ores

  • Guillermo Gorostiza Tècnic de l'Àrea d'educació inclusiva (Consorci d'Educació de Barcelona)
  • Marta Comas Cap de l'Àrea d'Innovació (Consorci d'Educació de Barcelona)

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.v0i50.1227

Paraules clau:

Intervenció comunitària sistèmica, Educació emocional, Integració social, Treball interdisciplinar, Convivència escolar

Resum

El Consorci d‟educació de Barcelona dins del Pla de barris de la ciutat, impulsa mesures dedicades al benestar dels infants i les seves famílies, i per extensió a la resta de la comunitat educativa, introduint nous perfils professionals de l‟àmbit psicosocial en 38 centres públics de primària i secundària amb alts nivells de complexitat. El programa durarà tres anys i es troba en la meitat del seu desplegament. Es planteja una aportació professional que ampliï la mirada docent amb altres disciplines com l‟educació emocional, el treball social i la teoria sistèmica. Es descriuen aquests perfils i es reflexiona sobre les maneres de fer, les sinergies que poden generar i el treball interdisciplinar que tenen per objectiu. Fruit de la trobada del primer any s‟elabora una mena de decàleg del nou model de cura. Finalment, es proposa l‟Enfocament Global Restauratiu com a estratègia per a transferir als centres.

Referències

Albertí, M.; Pedrol, M. (2017). L’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu. Quan innovar l’escola és humanitzar-la. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 67, 46-70

Aucouturier, B. (1985) La práctica psicomotriz. Barcelona: Editorial Científico Médica

Camps, C. i García Olalla, D. (2004) La formación personal del psicomotricista como proceso de cambio y transformación. Entre líneas: revista especializada en psicomotricidad. Nº 16, pags. 7-20

Collet, J., i Tort, A. (2017). Escola, famílies i comunitat. Barcelona: Editorial Octaedro.

Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Barcelona: Graó.

OCDE (2010). La Naturalesa de l’aprenentatge. http://transformacioeducativa.cat/recursos-recomanats/la-naturalesa-de-l-aprenentatgeocde-2010

Riera, R. (2010) La connexió emocional. Barcelona: Editorial Octaedro.

Publicades

24.05.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació