Atenció precoç i intervenció psicopedagògica: creant entorns competents

  • Rosa Fontàs Casadevall Psicòloga CDIAP, Pla de l’Estany (Girona)
  • Mariona Grivé Teixidor Psicopedagoga CDIAP, Pla de l’Estany (Girona)

Resum

Quan un nen és derivat a un Centre d'Atenció Precoç, normalment es deu a la detecció d'algun trastorn o dificultat que pot condicionar el seu desenvolupament. Cal tenir en compte les necessitats específiques del nen, però no podem oblidar que el nen es troba immers en un context familiar amb unes característiques afectives, emocionals ... i uns patrons d'interacció que determinaran el curs del seu desenvolupament.

L'atenció precoç ha de dirigir-se al nen i als símptomes que presenta però, al mateix temps, és necessari atendre les necessitats, dubtes, inquietuds ... de la família i incloure-la en el procés assistencial, tot i donant-li el protagonisme que es mereix com a peça clau en el desenvolupament del menor.

Referències

DUNST, C.J. (1989). Family-centered assesment and intervention practices. Morganton: Western Carolina Center.

GARCÍA SÁNCHEZ, F.A. (2002). Atención Temprana: elementos para el desarrollo de un modelo integral de intervención. Madrid: Bordón, Revista de pedagogía, Vol.54 (1) pàg. 39-52

GURALNIK, M.; BENNETT,F. (1997). Eficacia de una intervención temprana en los casos de alto riesgo. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.

GRUPO DE ATENCIÓN TEMPRANA. (2000). El libro blanco de atención temprana. Madrid: Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía.

KALMANSON, B.(1996). Overcoming challenges in working whith families: Arelationship based perspective. Plesanton: Presentation at Infant Development Association of California.

KELLY GEORGE, A. (1995). Psicología de los constructos sociales. Buenos Aires: Paidós.

MENDIETA, P. Y GARCÍA SÁNCHEZ, F.A. (1998). Modelo integral de intervención en Atención Temprana: organización y coordinación de servicios. Madrid: Siglo Cero, Vol. 29 (4) pàg. 11-22

PERPIÑÁN GUERRAS, S. (2009). Atención Temprana y familia. Cómo intervenir creando entornos competentes. Madrid: Narcea

PETERANDER, F.; SPECK, O.; BERNARD, T (1993) Les tendences actuelles de l’intervention precoce en Europe . Bégica: Mardaga.

RÍOS GONZÁLEZ, J.A.(1984) Orientación y terapia familiar. Madrid: Instituto de Ciencias del Hombre.

WEBSTER, P.D.; JOHNSON, B.H. (1999) Developing family-centered vision , mission and philosophy of care statements. Bethesda, Maryland: Institute of family centered care.

Publicades
2019-05-29
Secció
Psicopedagogia i Orientació