Aprenentatge i Servei: projectes en educació infantil

  • Pilar Folgueiras Bertomeu Professora de la Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona
  • Esther Luna González Professora de la Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona

Resum

L'aprenentatge i servei és una metodologia que posa en relació l'escola amb el seu entorn, la comunitat. les diferents experiències i projectes que es duen a terme posen en relleu seva aplicabilitat en tots els nivells educatius (des d'infantil fins a educació d'adults) i en tots els àmbits de la
educació (tant formal com no formal). En aquest article presentar l'experiència de dos projectes en l'etapa de educació infantil pel que fa al nivell de satisfacció que ha suposat per als i les participants en el projecte.

Referències

Billig, S., Jesse, D. & Root, S. (2006). The impact of service-learning on high school students’ civic engagement. Evaluation report prepared for the Carnegie Corporation of New York. Denver, CO: RMC Research Corporation.

Exley, R.J. (2004). A Critique of the Civic Engagement Model. In B. Speck & S. Hoppe (Eds.), Service-Learning: History, Theory, and Issues (pp. 85-97). Westport, Connecticut: Praeger Publishers.

Furco, A. (2003). Issues of definition and program diversity in the study of service-learning. In S.H. Billig and A.S. Waterman (Eds.), Studying Service-Learning: Innovations in Education Research Methodology. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Puig, J.M. y Palos, J. (2006). Rasgos pedagógicos del Aprendizaje y Servicio. Cuadernos de pedagogía, 357, 60-63.

Service-Learning 2000 Center (1996). Service-learning Quadrants. California: Stanford University.

Tapia, M. N. (2006). Aprendizaje y servicio solidario en el sistema educativo y las organizaciones juveniles. Buenos Aires: Ciudad Nueva.

Publicades
2019-06-03
Secció
Pràctica professional