La competència textual al Cicle Superior de Primària

Autors/ores

  • Griselda Batlle Martínez Mestra de primària

Resum

Aquest article pretén ser una reflexió entorn a estratègies eficaces que poden millorar la competència textual dels alumnes i les alumnes del Cicle Superior de Primària. Les dificultats, mancances i habilitats observades durant tres cursos com a tutora de sisè serveixen per descriure una proposta basada en la retroalimentació com a model comunicatiu entre mestres i alumne o alumna.

Es detallen tres eixos d'intervenció didàctica:

  1. Intervenció en el procés i context de producción.
  2. Intervención en el procés de revisió textual.
  3. Utilizació de textos produïts per tercers com a models de referència.

Els textos als quals es refereix l'autora van del discurs oral a l'escrit i han de ser fruit del context de cultura i ciència que es crea a l'aula. La proposta que es presenta per a la producció textual incideix en el registre de l'escrit i dóna valor afegit a el fet de retornar sobre l'escrit.

Referències

AAVV (1989). Como aplicar estrategias de enseñanza I. Aula Práctica. Ediciones CEAC S.A. Sabadell.

AAVV. (1989). Como aplicar estrategias de enseñanza II. Aula Práctica. Ediciones CEAC S.A. Sabadell.

Departament d'Ensenyament (1999). Orientacions per a l'ensenyament-aprenentatge de la lectura i escriptura.

Escobar, C. (2004). ¿Qué quiere decir un "siete"? Sobre la retroalimentación en las clases de lenguas. Aula de Innovación Educativa. Núm. 129 pp 33-36.

Maruny, Ll,; Ministral, M.; Miralles, M. (1995). Escribir y leer. Materiales curriculares para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito, de tres a ocho años I, II y III. Coeditan Centro de publicaciones del MEC y EDELVIVES. Madrid.

Rodríguez Dieguez, J.L. (1985). Currículum, acto didáctico y terís del texto. Ediciones Anaya S.A. Madrid.

Tolschinsky Landsmann, L. (1995). Aprendizaje del lenguaje escrito. Procesos evolutivos e implicaciones didácticas. Editorial Antrophos. Barcelona.

Descàrregues

Publicades

17.11.2019

Número

Secció

Pràctica professional