Consideracions per a l'orientació escolar de l'alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista

Autors/ores

  • Mª Teresa Castilla Castilla Psicòloga. Equip d’Assessorament Psicopedagògic, Servei Educatiu de Sants-Montjuïc

Resum

El següent article recull les modalitats d'escolarització actuals a Catalunya i els elements del context escolar, familiar i dels serveis específics a tenir en compte en l'orientació escolar de l'alumnat amb TEA. Inclou també els indicadors de quatre perfils que relacionen nivell de trastorn amb necessitats educatives especials i modalitats d'escolarització, així com una pauta d'observació.

Referències

CASTILLA CASTILLA, M. TERESA. 2009 Factors significatius per a l’escolarització de l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament. Intervenció psicopedagògica per a l’escola inclusiva, (xarxa) http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1934.

CASTILLA CASTILLA, M. TERESA. 2010. L’alumnat amb trastorns de l’espectre autista: un repte per a la inclusió educativa. Àmbits de Psicopedagogia, n. 30, pàg.15-21.

CRESPO CUADRADO, MANUELA, 2001. Autismo y Educación. Actas del III Congreso “La Atención a la Diversidad en el Sistema Educativo”. Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) (xarxa)
http://campus.usal.es/~inico/actividades/ponenciasuruguay.htm

EGUZKIÑE ETXABE MERODIO, 2002 Modalidades de escolarización. Análisis de una experiencia de apoyo a la integración. Trobada Escola Inclusiva, present i futur.

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.M, 2006. Centros de Integración Preferente para Alumnos con Trastornos Generalizados del Desarrollos: Reto...Realidad. Polibea, vol. 78:22-27.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Decret 2999/1997 sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 2009 Departament d’Educació Aprenem junts per viure junts. Pla d’Acció 2008-2015 (xarxa) http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Aprendre_junts.pdf

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, 2010.1 Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres educatius públics d'educació infantil i primària i d'educació especial per al curs 2010 (xarxa)
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/Educacio/InstruccionsCurs

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, 2010.2 Elements per a afavorir la inclusió (xarxa)
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/vgnextoid=24daccb509025210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=24daccb509025210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#FW_contingut

Descàrregues

Publicades

21.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació