La pràctica psicomotriu per a nens amb trastorns del desenvolupament i/o discapacitat

Autors/ores

  • Carles Albert Montserrat González Fisioterapeuta pediàtric i psicomotricista. CDIAP de Mollet del Vallès

Resum

A partir d'una exposició de les bases actuals de el desenvolupament psicomotriu normal, remarcant la importància de l'entorn tant per l'evolució motriu com per a l'estructuració de la personalitat; es defineixen alguns trastorns psicomotrius freqüents com a expressió de desajustos en aquest procés durant els primers anys i també fent petits incisos a les dificultats subjectives concretes dels nens amb algun tipus de discapacitat. A continuació es defineix el marc de treball que proposa la intervenció psicomotriu terapèutica, els objectius i els continguts, partint d'una visió global de l'infant, és a dir, incloent-hi el cos i des d'uns principis d'intervenció d'acord amb la línia dinàmica de pràctica psicomotriu proposada per Bernard Aucouturier.

Referències

AUCOUTURIER, B. (2004) Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Ed. Graó.

AUCOUTURIER, B.; DARRAULT, I.; EMPINET, J. L. (1985) La práctica psicomotriz. Reeducación y terapia. Ed. Científico-Médica, Barcelona.

AUCOUTURIER, B. (2007) Conferencia: “Trastorno psicomotriz y estrategias de ayuda.” Màster en Reeeducació i terapia Psicomotriu, URV, Tarragona.

AUCOUTURIER, B. (2010) Conferencia: “Principios básicos de la ayuda psicomotriz terapéutica.” Màster Internacional en Reeeducació i terapia Psicomotriu, URV, Tarragona.

CYRULNIK, B. (2007) De Cuerpo y Alma. Neuronas y afectos: la conquista del bienestar. Ed. Gedisa, Barcelona.

CAMPS LLAURADÓ, C.; TOMÁS ALABART, I. (2003) Manifestaciones de la Transferencia en la Intervención Psicomotriz. Boletín de Estudios e Investigación-Monografía II-2003. La Salle.

DAMASIO, A. (2005) En busca de Spinoza. Neurobiologia de la emoción y los sentimientos. Editorial Drakontos, Barcelona.

GRUPO DE ATENCIÓN TEMPRANA. (GAT). (2000) Libro blanco de la atención Temprana. Real Patronato Sobre Discapacidad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid.

NATIONAL CENTER FOR CLINICAL INFANT PROGRAM (1998) Clasificación Diagnostica: 0-3. Editorial Paidos, Barcelona.

PARELLADA, C. (2002) La perspectiva pedagógica de la Práctica Psicomotriz: algunas claves de su éxito escolar. ICE.

RODRIGUEZ. J.A. (2007) ¿Qué seria entonces, lo especifico de la práctica psicomotriz?. Revista de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç, núm.28, p. 93-104.

Descàrregues

Publicades

11.02.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació