La diversificació curricular: Mirall de l'orientació acadèmica i professional

Autors/ores

  • Clara Balaguer Nadal Llicenciada en psicopedagogia. Àrea d’Innovació i suport educatiu, Consorci d’Educació de Barcelona
  • Teresa Coquard Calvo Llicenciada en pedagogia. Tutora de l’Aula Oberta de l’INS Domènech i Muntaner (Barcelona)
  • Vicent Marí Serra E.T. Telecomunicacions. Professor de tecnologia de l’Aula Oberta de l’INS Fort Pius (Barcelona)

Resum

Els tallers per a la diversificació curricular s'ofereixen des de l'Àrea d'Innovació de el Consorci d'Educació de Barcelona, als centres de secundària de la ciutat com a suport a les seves mesures d'atenció a la diversitat. L'article descriu com aquests instituts, segons les seves mesures organitzatives, els adapten amb l'objectiu que l'alumnat amb un estil d'aprenentatge més proper al fet pràctic i manipulatiu que a l'abstracte i conceptual, els aprofitin al màxim i els serveixi per acabar la seva escolarització obligatòria de manera exitosa. Es descriu també el component orientatiu d'aquests tallers i l'esforç que s'està realitzant des d'alguns centres de secundària per fer que l'acció tutorial de tercer i quart d'ESO es vinculi directament als tallers.

Referències

AUTORS DIVERSOS (2000) Com ens ho fem? Propostes per educar en la divesitat. Barcelona, Graó

AUTORS DIVERSOS (2009) Material del Grup de treball TECNE, Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona. En línia http://www.edubcn.cat/rcs_gene/material_ok.pdf (consulta 13 abril de 2010)

DUBET, F. (2005) La escuela de las oportunidades. Barcelona, Gedisa.

ESCOLA DE BARBIANA (1981) Carta a una mestra. Barcelona, La Llar del Llibre, Col·lecció Nadal

RUÉ, J. (2006). Disfrutar o sufrir la escolaridad obligatoria. Barcelona, Octaedro.

TOMLINSON, A (2008) El aula diversificada: dar respuestas a las necesidades de todos los estudiantes. Barcelona, Octaedro

Descàrregues

Publicades

01.07.2010

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació