Els Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP)

Autors/ores

  • Fátima Pegenaute Lebrero Psicòloga. Associació Catalana d’Atenció Precoç

Resum

L'article inclou una breu història de l'atenció precoç a Catalunya, els seus models i l'evolució que ha experimentat i la seva relació amb els moviments associatius, tant de la pròpia autonomia com a nivell estatal.
Desenvolupa el model i forma d'intervenció dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, prenent com a principal punt d'interès l'atenció a l'infant, la seva família i al seu entorn.
Es considera molt positiva i adequada la relació i col·laboració professional amb els Equips d'Assessorament Psicopedagògic, amb el doble objectiu de fer possible una correcta detecció des de l'escola dels diferents trastorns en el desenvolupament de l'infant / a en les primeres fases de la seva infància i una integració escolar adequada de tots aquells nens que ho necessitin.

Referències

VV.AA. (2000): LIBRO BLANCO DE LA ATENCIÓN TEMPRANA . Documento 55/2000. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalia.

VV.AA.( 2001): L’ATENCIÓ PRECOÇ: ESCRITS AL VOLTANT DE LA SEVA REALITAT. Revista de l’Associació Catalana d’Atenció Precoç. Dese Aniversari. Abril 2001.

Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (2001) :. Memoria Anual 2001.

VV.AA (2003): " L’ATENCIÓ PRECOÇ A CATALUNYA, SERVEIS DE QUALITAT ". Departament de Benestar Social i Familia. Generalitat de Catalunya. Abril 2003.

Descàrregues

Publicades

01.07.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació