Els itineraris en el segon cicle de l'ESO. El punt de vista d'un psicopedagog

Autors/ores

  • Pere Pujolàs i Maset Universitat de Vic

Resum

.

Biografia de l'autor/a

Pere Pujolàs i Maset, Universitat de Vic

.

Referències

BROWN, L., NIETUPSKI, J. i HAMRE-NIEUPSKI, S. (1987): “Criteris de funcionalitat última”, dins J.L Ortega i J.L. Matson (Comp.): Recerca actual en integració escolar. Documents d’Educació Especial, núm. 7, pàg. 21-34. Barcelona: Departament d’Ensenyament.

CANEVARO, A. (1985): Els infants que es perden al bosc. Vic: Eumo.

COLL, C. (1984): “Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar”. Dins Infancia y Aprendizaje, 27/28, pàg. 119-138.

DELORS, J. (1995): La educación encierra un tesoro. Madrid: Ed. UNESCO.

FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1986): Integrar o segregar. La enseñanza secundaria en los países desarrollados. Barcelona: Laia.

FERRANDIS, A. (1988): La escuela comprensiva: situación actual y problemática. Madrid: Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)

JOHNSON, D.W., JOHNSON, R.T. i HOLUBEC, E.J. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

JOHNSON, R.T. i JOHNSON, D.W. (1997): “Una visió global de l’aprenentatge cooperatiu”. Dins Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, vol. 1, núm. 1, pàg. 54-64.

OVEJERO, A. (1990): El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU.

PARRILLA, A. (1992): El profesor ante la integración escolar: “Investigación y formación”. Capital Federal (Argentina): Ed. Cincel.

PORTER, G.L. (2001): “Elements crítics per a escoles inclusives. Creant l’escola inclusiva: una perspectiva canadenca basada en quinze anys d’experiència”. Dins Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vol. 5, núm. 1, pàg. 6-14.

STAINBACK, S. B. (2001): “L’educació inclusiva: definició, context i motius”. Suports, vol. 5, núm. 1, pàg. 18-26.

UNESCO (1995): Conferencia Mundial sobre necesidades educativas especiales. Salamanca: UNESCO/Ministerio de Educación y Ciencia

Descàrregues

Publicades

01.11.2002

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació