SEEM - Atenció a les capacitats de les persones amb discapacitat motriu

Autors/ores

  • Anna Betlloch Psicòloga. SEEM CEE Pont del Dragó
  • F. Javier Casas Mestre pedagogia terapèutica. SEEM CEE Pont del Dragó
  • Marta Giménez Logopeda. SEEM CEE Pont del Dragó
  • Marc Griful Psicòleg. SEEM CEE Pont del Dragó
  • Anna López Fisioterapeuta. SEEM CEE Pont del Dragó
  • Núria Martínez Fisioterapeuta. SEEM CEE Pont del Dragó
  • Lidia Morillas Pedagoga. SEEM CEE Pont del Dragó
  • Laia Ordaz Psicòloga. SEEM CEE Pont del Dragó

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi55.5032

Paraules clau:

SEEM, Inclusió, Discapacitat motriu, Recursos educatius, Suport educatiu, Tecnologia de suport

Resum

El SEEM és un servei educatiu específic adscrit al CEE pont del Dragó que depèn del Consorci d’Educació de Barcelona. Atén a persones amb discapacitat motriu per donar suport a la inclusió educativa en totes les etapes: bressol, obligatòria i postobligatòria.

L’objectiu és que les persones amb discapacitat motriu puguin gaudir de les mateixes oportunitats que tothom i puguin formar part activa en aquells contextos i activitats que els hi són pròpies segons la seva edat, interessos i drets.

El treball del SEEM es basa en l’acompanyament i suport, tant a l’alumnat com als professionals que els atenen i les seves famílies, com en la provisió de recursos específics a l’alumnat que el necessita. La intervenció en cada etapa té la seva pròpia singularitat per poder donar una resposta ajustada a les característiques i necessitats de l’alumnat en cada moment de la seva vida. La tecnologia de suport i la formació especialitzada són dos àmbits transversals que tenen en comú facilitar i millorar la vida de les persones amb discapacitat.

Referències

Booth, T., Ainscow, M., ICE-UB (Ed.), Duran Gisbert, D., & Miquel Bertrán, E. (2004, Jan 1). Índex per a la Inclusió. Guia per a la avaluació i millora de l'educació inclusiva.

Casbas, M & Hoyas, I. (2015). El fisioterapeuta a l’escola: el perquè del treball basat en rutines i centrat en l’entorn. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 42 (2a època), 36-44. https://www.raco.cat/index.php/AmbitsAAF/article/view/368355/462251

Escoin, J et al. (2001). Apoyos digitales para repensar la educación especial. Octaedro-EUB.

Departament d'Ensenyament (2015). De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Generalitat de Catalunya.

http://www.aeesdincat.cat/wp-content/uploads/2017/12/De-escola-inclusiva-al-sistema- inclusiu.pdf

Rosell, C et al. (2010). Alumnado con discapacidad motriz. Graó.

Publicades

08.11.2021

Número

Secció

Pràctica professional

Articles més llegits del mateix autor/a