Una experiència de millora de l'assessorament a un centre d'educació infantil i primària. 1.4

Assessorament psicopedagògic -1.4

Autors/ores

  • Ana Mª Monteagudo Cao EAP B-21 Sant Martí

Paraules clau:

Assessorament psicopedagògic, Família

Resum

Aquest projecte per a la millora de la pràctica educativa mitjançant l'assessorament psicopedagògic, es desenvolupa seguint l'estratègia general de l'assessorament que proposen Lago i Onrubia (2011a). Es va dur a terme a una escola d'educació infantil i primària de Barcelona. L'experiència reflecteix l'inici i el desenvolupament d'aquest projecte i creiem que pot haver contribuït a millorar l'actuació dels docents en les intervencions educatives relacionades amb la demanda de col·laboració que se'ns va formular. La demanda va ser col·laborar en l’elaboració de criteris i seguiment d'actuacions sobre "Normes, límits, hàbits i rutines: fixació de conceptes i projecció de l'àmbit escolar a l'àmbit familiar". Recull com es va constituir el grup de treball, com es van acordar els objectius i com va ser l'acompanyament durant les diferents fases del procés d'assessorament per part de l'assessora de l'equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) referent del centre.

Referències

Lago, J. R., & Onrubia, J. (2011a). Asesoramiento psicopedagógico y mejora de la práctica educativa. Barcelona: Horsori, 2011.

Lago, J. R., & Onrubia, J. (2011b). Un modelo de asesoramiento para la mejora de las prácticas educativas. Dins E. Martín, & J. Onrubia (Coords.), Orientación educativa y procesos de innovación y mejora de la enseñanza (pp. 11-32). Barcelona. Graó.

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació