Resolució d'un conflicte en una comunitat d'aprenentatge

Autors/ores

  • Mar Mollet EAP Baix Maresme
  • Aurora Perea Escola El Cim
  • Sandra Oliver Escola El Cim
  • José Aparicio
  • María Yepes

Paraules clau:

Suport educatiu, Conducta, Treball en xarxa

Resum

L’abordatge dels conflictes en els centres educatius és complex, donat que cada vegada es tenen en compte més variables que intervenen en la generació de situacions que tenen unes causes múltiples i diverses de caire psicosocial, individuals de cada agent que intervé i col·lectives. Una escola que ha viscut un conflicte greu recentment ha entès aquestes causes multifactorials i ha aplicat una estratègia de resolució, també amb intervencions des de la comunitat encaminades a restaurar els vincles perduts. Això ens permet veure com aplicant una estratègia de mediació col·lectiva s’obtenen resultats de resolució i d’aprenentatge a través del conflicte per part de tots els agents implicats.

Referències

FOLGER, JP & BUSH, RAB (Eds.) (2001). Designing Mediation: Approaches to training and practice within a transformative framework. New York: Institute for the Study of Conflict Transformation.

Publicades

01.03.2017

Número

Secció

Pràctica professional