Codocència i multidocència a l'Escola SADAKO

Autors/ores

  • Dolors Ylla
  • Jordi Musons

Paraules clau:

Educació inclusiva, Atenció a la diversitat, Col·laboració, Aprenentatge, Professorat

Resum

L’escola per adequar-se a les necessitats de la societat actual ha hagut d’introduir elements nous en el desenvolupament de les tasques d’ensenyament-aprenentatge que provoquen canvis necessaris en les metodologies que s’apliquen i en l’organització dels recursos. Aquests fets esdevenen imprescindibles en la consecució dels objectius educatius actuals en els que l’alumne ha de ser el protagonista del propi aprenentatge i els docents han d’actuar més com a referents i guies que acompanyen en corresponsabilitat amb altres docents, que com a mestres individualistes directors i aglutinadors de coneixements. Per als docents això implica ser conscients de la necessitat d’adequació del propi estil docent cap al treball d’equip, el desplegament de les habilitats personals relacionals i organitzatives en l’ambiciós objectiu d’atendre la diversitat en la societat i el món actual.

Publicades

01.11.2014

Número

Secció

Pràctica professional