El paper de l'atenció educativa domiciliària en el cas d'un absentisme escolar perllongat. Treball en xarxa

Autors/ores

  • Francisco José Villar Lucas Professor d’Atenció domiciliària. Institut Josep Serrat i Bonastre. Consorci de Barcelona

Paraules clau:

Absentisme perllongat, Fòbia escolar, Atenció domiciliària individualitzada, Diversificació, Ensenyament, Treball en xarxa

Resum

En l'article que presento a continuació faig una reflexió entorn de la meva labor docent com a professor d'atenció educativa domiciliària amb un alumne de l'Institut “Josep Serrat i Bonastre” de Barcelona. En ell s'introdueix el tema de l'absentisme escolar continuat en alguns adolescents conegut sovint com a fòbia escolar, el paper de l'atenció domiciliària i la importància d'una bona coordinació entre professionals. S'il·lustrarà l'article amb l'anàlisi i la descripció d'un cas real d'un alumne del centre i el procés terapèutic i educatiu assumit fins a la seva recuperació.

Referències

AGULLÓ, R.; ARIAS, E., et al. (2007) Normalidad, psicopatología y tratamientos en niños, adolescentes y familia. Eulàlia Torres de Bea (compiladora). 1a ed. Valls: Lectio Ediciones, 2007. ISBN: 978-84-96754-11-9

DOLTÓ, F. (1988) Cuando los padres se separan. Barcelona: Paidós.

ECHEBURÚA, E. (1998) Trastornos de ansiedad en la infancia. 4a ed. Madrid: Pirámide.

CORRAL, P.; ECHEBURÚA, E. (1996) Psicopatología y tratamiento de la fobia escolar. En J. Buendía (Ed.), Psicopatología en niños y adolescentes (pp. 163-174). Madrid: Pirámide.

CHAMORRO, A.;MURGUI, E. et al. (2012) Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para adolescentes. Revista de psicopatología y salud mental. Núm. 19, pp.75-84

DONADEU, A.; JIMÉNEZ, C.; RENART,L. (2011) La USEE de trastorn de conduca de l’institut Narcís Xifra Masmitjà de Girona. Àmbits de Psicopedagogia. Núm. 31, pp. 22-25

BARRIS, J.; BATLE, S. Terapia de conducta para la fobia escolar: estudio de un caso. [en línea] Universitat Autònama de Barcelona. Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. [Consulta: 25 maig 2013]. Disponible a: http://www.paidopsiquiatria.cat/files/12_caso_terapia_conducta_fobia_escolar.pdf

GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT (1998) L’atenció educativa a l’alumnat de llarga malaltia. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament.

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/malalties_prolongades.pdf

Publicades

05.04.2014

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació