El treball globalitzat a partir de proposta externa a l'Institut Quatre Cantons

Autors/ores

  • Ramon Grau Professor de l’institut Quatre Cantons

Paraules clau:

Aprenentatge, Competències, Organització, Col·laboració

Resum

El treball globalitzat a partir de proposta externa és un instrument del desplegament curricular de l’institut Quatre Cantons de Barcelona que porta a l’aula tasques autèntiques, que posen en contacte l’alumnat amb el món real, a través d’institucions diverses que col·laboren amb el centre. En aquest àmbit curricular s'estableix col·laboració amb institucions externes (museus, instituts de cultura o recerca, empreses ...) que exerceixen un paper de promotors i així l'activitat se situa en un món que l'estudiant reconeix i vol comprendre, es percep autèntica, implica accions amb valor pràctic i intel·lectual. Els estudiants col·laboren en la planificació, organització i control del seu propi procés d'aprenentatge tot treballant principalment de manera individual o en grups, l'agrupació classe es torna difusa. No hi ha unitats de treball pre-desenvolupades per a tots els estudiants, les tasques i treballs són desenvolupats per estudiants i professors junts; en el procés, el professorat fa una funció de de suport, assessorament i orientació.

Referències

GIMENO SACRISTAN, J. (1976). Una escuela para nuestro tiempo. Fernando Torres. Valencia.

KOZMA, R. B. (2012 ). Les TIC i la transformació de l’educació en l’economia del coneixement. Debats d’Educació nº 28. Ed: Fundació Jaume Bofill. Barcelona.

RUIZ, F. (2007). La nueva educación. Madrid: LID Editorial Empresarial

SCHLEICHER, A. (2010). The case for 21st-century learning. En línia: <http://www.oecd.org/general/ thecasefor21st-centurylearning.htm>[consulta del 10/12/2012]

Publicades

01.04.2015

Número

Secció

Pràctica professional