Trinitat Nova, miralls que ens fan visibles. Una oportunitat per construir un projecte educatiu global

Autors/ores

  • Paloma Cívico Moreno Llicenciada en Pedagogia, Orientadora Educativa i membre de l'Equip de coordinació de l'ieTN
  • Alba Sanagustin Ciprés Grau en Sociologia, mestra d'Ed. Primària i coordinadora d'acció comunitària de l'ieTN
  • Joan Artigal i Valls Mestre d'Ed. infantil i plàstica, director de l'ieTN

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.v0i50.1228

Paraules clau:

Institut-Escola, Empoderament, Acollida, Acompanyament, Comunitat, Vincle, Escola enriquida

Resum

La Trinitat Nova està situada en una zona perifèrica de la ciutat de Barcelona i està immersa en un procés de transformació de l‟oferta d‟escolarització a partir d‟un plantejament educatiu global i compartit amb el barri.

En un context social desafavorit, la majoria de les famílies opta per escolaritzar els fills en centres d‟altres zones i, a més, l‟oferta socioeducativa del barri és escassa.

La creació de l’institut escola Trinitat Nova (ieTN), com a nou i únic centre educatiu del barri (d‟alumnes en edats d‟escolarització obligatòria), es planteja el treball conjunt amb les escoles d‟educació Infantil (0-3) i amb una nova oferta d‟educació post obligatòria molt completa. També s‟articula amb la posada en marxa d‟uns nous equipaments socioeducatius al barri, que s‟integren amb l’Espai Educatiu Trinitat Nova que converteixen l‟ieTN en un equipament educatiu obert i propi del barri.

Compartir el lideratge amb les entitats i els serveis que hi participen i ajudar a empoderar famílies i veïns pot ser una de les claus de la transformació que s‟ha iniciat.

Tot plegat és possible si la proposta escolar es fa amb una ferma aposta per la cura en l‟acollida i l‟acompanyament de totes les persones que hi intervenen i es construeix un vincle ferm que permet crear sentiment de pertinença al territori.

Referències

Bonal y Tarabini (2016) Focalización educativa y lucha contra la pobreza: una discusión acerca de los límites y posibilidades del programa Bolsa Escola. http://www.geps-uab.cat/sites/default/files/publicacionsadjunts/

Bonal%20y%20Tarabini.pdf [consultado el 22/04/2019]

Consorcid‟Educació de Barcelona (2018) Datos internos de escolarización.

Garcia-Alegre, Eugeni (2014). El éxito educativo y el círculo perverso de la pobreza infantil Catalunya 2020. Barcelona: Fundació Jaume Bofill

https://www.fbofill.cat/sites/default/files/599.pdf pag 21. [consultat el 12/04/2019]

Parellada, Carles i Traveset, Mercè (2014) Las redes sutiles de la educación. Barcelona: Octaedro.

Publicades

24.05.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació