Escolarització compartida, un pont a l'escola inclusiva

Autors/ores

  • Jaume Francesch i Subirana Psicopedagog EAP B-26 de Martorell
  • Isabel Sánchez i Costa Psicopedagoga de l'EAP B-26 Martorell

Resum

L'adopció progressiva del model inclusiu a les escoles ha tingut en la zona nord del Baix Llobregat (Martorell), una expressió pròpia. La construcció d'un procés compartit ha permès l'estructuració de xarxes d'interconnexió i col·laboració. El desenvolupament de xarxes intracentros i intercentres, d'acompanyament familiar, però específicament l'elaboració de coneixements compartits i la construcció i presa de decisions conjunta i col·laborativa, ha permès avançar en la pràctica d'aquest model. "Sense diàleg, la diversitat és inabastable; i sense respecte per la diversitat, el diàleg és inútil ". (Ramin Jahanbegloo, Elogi de la Diversitat)

Referències

Puigdellívol, I (1998): “La educación especial en la escuela integrada” Graó 124.

Xavier Bonal, M.À.Essomba, Ferran Ferrer (2004) “Política Educativa i igualtat d’oportunitats” Mediterránea 42.

Ainscow, West Mel, (2008), “Mejorar las escuelas urbanas”, Edit. Narcea.

Skiliar, C. (2007). La educación (que es) del otro. Argumentos y desierto de argumentos pedagógicos. Buenos Aires: Noveduc.

García Pastor, C. (2008) “Aprendiendo en la Diversidad”, I Jornadas Andaluzas “La Educación Infantil en la Escuela de la Diversidad.

De Souza, Boaventura, (2005), “El milenio huérfano: ensayo para una nueva cultura política”. Madrid: Trotta.

Mari-Klose, Marga, (2011) “Acompanyament a l’escolaritat, pautes per un model local de referencia”, Diputació de Barcelona.

Parrilla Latas, Ángeles, (2010) “Ética para una investigación inclusiva”, Articulo, revista de educación inclusiva, UJAEN.

Marina, José Antonio, (2012),”L’educació del talent: el paper de l’escola i el de les famílies”, Debats d’educació UOC.

Cortina, Adela, (2007) “Ética de la razón cordial, educar en la ciudadanía en el siglo XXI” Ed., Nobel 2007.

Vila, F, Bolea, E, Gallardo, A, Adroher, O. (2007). “Els trastorns de la conducta a l’escola”. BCN. Departament d’Educació

Descàrregues

Publicades

03.06.2019

Número

Secció

Pràctica professional