Taller de sensibilització en salut mental: una experiència de prevenció amb adolescents

Autors/ores

  • Aroa Manzano Treballadora social. Equip d’Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosi (EAPPP)
  • Anna Oriol Treballadora social. Equip d’Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosi (EAPPP)
  • Jordi Artigue Psicòleg clínic i psicoterapeuta. Equip d’Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosi (EAPPP)
  • Montse Martínez Infermera especialista en salut mental. Equip d’Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosi (EAPPP)
  • Josep Maria Gassó Infermer especialista en salut mental. Equip d’Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosi (EAPPP)
  • Amèlia Franquesa Psicòloga. EAP de St. Martí
  • Sisa López Psicopedagoga, Coordinadora d’estudis de l’Institut Moisès Broggi
  • Jorge L. Tizón Psiquiatra, Fundador de l’EAPPP (Equip d’Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosi)

Resum

La prevenció en salut mental és un objectiu prioritari de les polítiques sanitàries i socials. Utilitzant activitats accessibles a la població es tracta d'evitar l'estigmatització i afavorir la detecció i tractament precoç. L'àmbit escolar, en concret l'educació secundària obligatòria (ESO), és l'últim esglaó social on es vinculen tots els ciutadans. El taller es realitza en base a una activitat grupal amb estímul previ: el qüestionari d'autopercepció de salut, el GHQ-28 i la tècnica de "pluja d'idees" sobre el concepte de salut mental. Posteriorment, en grup, es comenten les idees i vivències dels adolescents. L'activitat es realitza amb alumnes de l'ESO, d'una zona de Barcelona, ​​en col·laboració amb els Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAPs).

Resultats: un 35% dels adolescents obtenen puntuacions de rang patològic en l'autopercepció de salut i estan interessats en saber que els passa. Les valoracions qualitatives del grup mostren un alt grau de satisfacció, tant del professorat com de l'alumnat ja que poden parlar de temes, sovint, estigmatitzants.

Referències

Beardslee, W., Chien, P. y Bell, C. (2011). Prevention of Mental Disorders, Substance Abuse, and Problem Behaviors: A Developmental Perspective. Psychiatric Services, 62(3), 247-254.

Manzano, A. y Oriol, A. (2008). Taller de Sensibilización a la salud mental para centros educativos. Document intern no publicat, EAPPP. Barcelona.

Manzano, A. y Oriol, A. (2011). Taller de Sensibilización a la salud mental para centros educativos. Comunicación en II Jornadas Baetulae: El trabajo cotidiano atendiendo a los pacientes en riesgo de psicosis. Badalona (Barcelona).

Jané-Llopis, E. (2004). La eficacia de la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 89, 67-79.

Lobo, A., Pérez-Echeverría, M.J. y Artal, J. (1986). Validity of the scaled version of the General Health Questionnaire (GHQ-28) in a Spanish population. Psychological Medicine, 16, 135-140.

Mega, A (2002). Salud mental: la clave es la prevención primaria. Consultat el 28 de Novembre de 2008 a: http://www.clarin.com/diario/2002/07/29/o-422047.htm.

World Health Organization. (2001) World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding. Ginebra, New Hope, WHO.

World Health Organization (2005) European Ministerial Conference on Mental Health; Facing the Challenges, Building Solutions; Helsinki, WHO.

Descàrregues

Publicades

03.06.2019

Número

Secció

Pràctica professional

Articles més llegits del mateix autor/a