Educar per la pau, organitzar centres constructors de pau

Autors/ores

  • Marina Caireta Educadora. Membre de l'equip d'educació de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB

Resum

L'article planteja com entenem l'educació per a la pau, i reflexiona sobre com aterrar-la al dia a dia d'un centre educatiu. Més enllà de les activitats didàctiques, perquè l'alumnat aprengui a ser agent constructor d'una cultura de pau és necessari que la visqui i la practiqui cuotidianamente: en la vida d'aula, en l'organització de centre, en la relació amb l'adult, o en la cooperació amb la comunitat.

Referències

BARBEITO, C.; CAIRETA, M. (2008) Jocs de Pau. Caixa d’Eines per Educar per una Cultura de Pau. Col.Edupaz, 23. La Catarata.

CAIRETA, M (2010) Formació de formadors en educació per la pau. Material de suport per al Projecte de convivència i Èxit Educatiu del Departament d’Educació. ECP.

DELORS, J. I altres (1996). L'educació enterra un tresor. Informe a la UNESCO de la Comissió internacional sobre la educació per al segle XXI. Edicions UNESCO.

TUVILLAS, J. Cultura de paz: desafio para la educación del siglo XXI. www.monografias.com

Descàrregues

Publicades

30.09.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació