L' aprenentatge inclusiu a través de la programació per competències

Autors/ores

  • Glòria García Urbina Professora de Llengua i Literatura Castellana, SES de Sils

Resum

Els valors i l'autonomia són els pilars bàsics que sustenten el projecte educatiu de l'Institut de Sils. A partir d'ells, l'objectiu és formar persones competents que sàpiguen desenvolupar-se en un món cada vegada més plural; per això, els alumnes de Sils aprenen a treballar en grups heterogenis que permetin la inclusivitat, desenvolupant projectes creats pels seus propis professors i pensats per al desenvolupament de les competències bàsiques en el grau que cadascú pugui assolir. I és que en l'educació obligatòria no pot haver nivells mínims exigits, i els alumnes han de ser valorats per la seva capacitat de treball i superació, i en cap cas pel seu nivell cognitiu. Aquesta és, almenys, la idea que dóna sentit a l'Institut de Sils, un centre inclusiu on es treballa per desenvolupar un currículum competencial amb una sòlida base de valors

Descàrregues

Publicades

15.01.2012

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació