La construcció d'un model d'atenció a la diversitat en un Institut de secundària: estratègies organitzatives i procediments

Autors/ores

  • Mª José Cesena Psicòloga. Equip d’Assessorament Psicopedagògic de Nou Barris
  • Victòria Montoya Psicopedagoga de l’Institut Josep Pla
  • Araceli Viñes Coordinadora Pedagògica de l’Institut Josep Pla

Resum

El següent article és un resum del procés seguit per un institut de secundària a la construcció d'un model d'atenció a la diversitat. Partint de l'actual situació i analitzant les necessitats educatives del centre i el seu alumnat es proposa avançar cap a un model que pugui donar resposta a la diversitat des d'una perspectiva inclusiva.

Referències

Castilla Castilla T., 2009. Factors significatius per a l’escolarització de l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament. Intervenció Psicopedagògica per a l’escola inclusiva. [en línia]. [Consultat:14/12/2011).
Disponible a internet: http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1934

Coma Dosrius, Ramon i Carné Valls, Montserrat: Diversitat i excel·lència. IES Marta Mata: [en línea]. [Consultat:14/12/2011). Disponible a internet: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/pi/PI%20InstitutMMata.pdf%20

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació 2008. Aprendre junts per a viure junts. Bases per al Pla d’Acció 2008-2015. http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Aprendre_junts.pdf

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació, 2009. Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. Diversitat i Acció tutorial. Plans Individuals Educació secundària. http://www.xtec.cat/edubib.

Descàrregues

Publicades

15.01.2012

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació