Manifestacions actuals de la malaltia mental en l’àmbit escolar. Algunes limitacions de les categories diagnòstiques

Autors/ores

  • Josep Moya Ollé Psiquiatre, ex coordinador equip clínic Centre l'Alba

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi51.1416

Paraules clau:

Trastorn mental, Diagnòstic, Limitacions epistèmiques

Resum

El diagnòstic és un pas indispensable en l‟atenció dels problemes de salut mental, és l‟element que ha de guiar la direcció de la cura i del tractament. No obstant, en l‟àmbit de la salut mental infantil i juvenil la tasca diagnòstica ha esdevingut cada vegada més complexa i difícil ja que la clínica basada en els símptomes està donant pas a una clínica en la qual els problemes de conducta oculten la base psicopatològica subjacent. Això està provocant que, sovint, una determinada conducta es converteixi automàticament en un diagnòstic. Així, un excés de moviment es converteix en un trastorn per dèficit d‟atenció i hiperactivitat i una conducta oposicionista és etiquetada de trastorn negativista desafiant. Aquest article intenta mostrar les limitacions de certes categories diagnòstiques (TDAH, trastorn de conducta, psicosi) i la necessitat de reformular alguns criteris amb els quals es defineixen aquelles categories.

Referències

Allen, F. (2014). ¿Somo todos enfermos mentales? Barcelona: Ariel.

Anguera, M. i Moya, J. (2010). Problemes de comportament en els infants i adolescents de Catalunya (TDAH i TC). Necessitats educatives que
generen. Barcelona: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

American Psychiatric Association (APA) (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Madrid: Panamericana.

Bassols, M. (2017). Psicosis, ordenadas bajo transferencia. En J.A. Miller, Las psicosis ordinarias y las otras (págs. 25-29). Buenos Aires: Grama.

Camps, V. (2008). Creer en la educación. Barcelona: Península.

Dulcan, M.J. i Wiener, J. M. (2005). Tratado de Psiquiatría de la infancia y la adolescencia. Barcelona: Masson.

Edwards, J. i McGorry, P.(2004). La intervención precoz en la psicosis. Guía para la creación de servicios de intervención precoz en la psicosis.
Madrid: Fundación para la intervención y tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis.

Faya, M., Graell, M. i de Dios, J.L. (2010). Interconsulta con el equipo escolar: maestros y pedagogos. En C. Soutullo i M.J. Mardomingo, Manual
de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (págs. 331-336). Madrid: Panamericana.

Harwood, V. (2009). El diagnóstico de los niños y adolescentes problemáticos. Una crítica a los discursos sobre los trastorns de la conducta.
Madrid: Morata.

House, A. (2003). DSM IV. El diagnóstico en la edad escolar. Madrid: Alianza.

Kanner, L. (1957). Child psychiatry. Oxford: Blackwell.

Lasa, A. (2009). Los niños hiperactivos y su personalidad. Bilbao: Altxa.

Lipovetsky, G. (2007). La felicidad paradójica. Barcelona: Anagrama.

Lipovetsky, G. i Serroy, J. (2009). La pantalla global. Barcelona: Anagrama.

Marina, J. (2009). La recuperación de la autoridad. Barcelona: Versátil.

Martínez, A. (2016). Los trastornos de conducta, un cajón de sastre. En J. Monseny, ¿Trastornos de conducta o conductas que trastornan?
(págs. 7-24). Barcelona: Horsori.

Miller, J.A. (2003). Apertura. En J.A. Miller et al., La psicosis ordinaria (págs. 197-204). Buenos Aires: Paidós.

Monseny, J. (2009). Educar aún. El educador frente a los retos de la enseñanza. Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona.

Navarro, J. (2017). El videojugador. Barcelona: Anagrama.

Organización Mundial de la Salud. (1992). Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Meditor.

Renaut, A. (2004). La fin de l'autorité. París: Flammarion.

Ruipérez, C. (10 de Gener de 2014). EFESalud. Obtenido de www.efesalud.com/adiccion-a-los-videojuegos-un-exceso-peligroso-para-lasalud/

Sims, A. (2008). Síntomas mentales. Madrid: Triacastela.

Soutullo, C. i Díez, A. (2007). Manual de Diagnóstico y Tratamiento del TDAH. Madrid: Panamericana.

Stahl, S. (2011). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Madrid: Aula Mèdica.

Tolchinsky, S. (2016). Unos chicos difíciles. En J. Monseny, ¿Trastornos de conducta o conductas que trastornan? (págs. 37-52). Barcelona : Horsori.

Vallejo, O. (30 de juny de 2019). I després del Fortnite, què? ARA, págs. 62-63.

Valleur, M. i. Matysiak, J.C. (2005). Las nuevas adicciones del siglo XXI. Barcelona: Paidós.

Vasen, J. (2011). Una nueva epidemia de nombres impropios. Buenos Aires: Noveduc.

Zadeh, L. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8, 338-353.

Publicades

05.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació