Els sistemes augmentatius de la comunicació en els infants amb TEA

Autors/ores

  • Maica Hidalgo Martín Psicòloga. Membre del CRETDIC Barcelona Ciutat
  • Laia Vidal Porta Mestra d’Educació Especial. Membre del CRETDIC Barcelona Ciutat

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi51.1420

Paraules clau:

Autisme, Comunicació, Llenguatge, Sistemes augmentatius

Resum

Els infants neixen amb unes destreses que, juntament amb les experiències que li ofereix l’adult, permeten desenvolupar habilitats comunicatives i pre-lingüístiques que posaran els fonaments per al posterior desenvolupament de l’etapa lingüística. Pensar el recorregut singular que fan els infants amb TEA en aquest desenvolupament ens permetrà als professionals que treballem amb ells reflexionar sobre què tenir en compte quan ens plantegem fer servir algun tipus de comunicació augmentativa.

Referències

Bertrán, Soledad et al. (ed.) (2018). Foro sobre autismo. ¿Insumisos de la educación? Barcelona: Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano.

Brun, J.M i Villanueva, R. (2004). Niños con autismo. Experiencia y experiencias. Valencia: Promolibro

Bruner, J. (1986). El habla del niño. Cognición y desarrollo. Barcelona: Paidós.

Carbonell, N. i Ruíz, I. (2013). No todo sobre el autismo. Madrid: Gredos

Clemente, Rosa Ana (1995). Desarrollo del lenguaje. Manual para la intervención en ambientes educativos. Barcelona. Octaedro.

Egge, Martin (2008). El tratamiento del niño autista. Madrid: Gredos.

Escayola, Elisabeth i Barnés, Gemma (2005). Tratamiento del autismo. Psicoanálisis aplicado y lenguaje alternativo. Clínica entre varios. Revista l’Interrogant nº6. Recuperat de: http://revistainterrogant.org/tratamiento-del-autismo-2/

Frith, Uta (1991). Autismo. Madrid: Alianza editorial.

Hoffman, Cecília (2016). Construyendo mundos. Autismo, atención precoz y psicoanálisis. El caso Dídac. Madrid: Gredos.

Maleval, Jean-Claude (2011). El autista y su voz. Barcelona: Gredos.

Rivière, Ángel (2001). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Trotta

Serra, M., Serrat, E., Solé, M. R.,Bel, A., Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel

Thervarten, C. (1979). ”Communication and cooperation in early infancy: a description of primary intersubjectivity”, en M. Bullowa (ed.) Before de speech: The beginning of interpersonal communication. Cambridge: Cambridge University press.

Villanueva, R. (2014). Ayudas a la comunicación en niños pequeños con TEA. Reflexiones sobre la utilización de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Revista Desenvolupa. Recuperat de http://www.desenvolupa.net

Viloca, Llúcia (2003). El niño autista. Detección, evolución y tratamiento. Barcelona: CEAC

Publicades

06.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació