La importància del rol del personal no docent de suport per a un sistema educatiu inclusiu

Autors/ores

  • Andrea Jardí Investigadora, Universitat de Barcelona.
  • Sara Gil-Fraca Mestra i investigadora en formació, Universitat de Barcelona
  • Marta Fucho Monitora de suport -vetlladora-
  • Merche Burillo Mestra, Departament d’Educació

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi51.1424

Paraules clau:

Personal no docent de suport, Para-professionals, Suport educatiu, Educació inclusiva

Resum

Les polítiques educatives pretenen ser cada vegada més inclusives, tal i com es desprèn de l'ús d'aquesta terminologia en lleis i iniciatives nacionals i internacionals. Una de les figures de suport que tradicionalment ha estat lligada a la presència en aules ordinàries d’alumnat amb discapacitat o dificultats d’autoregulació de la conducta és el personal no docent de suport. Tot i haver estat estudiats internacionalment, la presència d'aquests professionals a les aules i l'important paper que tenen per aconseguir un sistema cada vegada més inclusiu, gairebé no hi ha dades d'ells en el context espanyol. Aquests article té com a objectiu difondre coneixement quant a les evidències entorn al personal no docent de suport així i com mostrar les tres figures presents en el sistema educatiu català: els i les educadors/es d'educació especial (EEE), els i les auxiliars d'educació especial (AEE) i els i les monitors/es de suport (conegudes com vetlladors/es). Per tant, s’explica el cas català en particular i es recullen i conjuguen els diferents models recomanats, sense obviar les preocupacions entorn a la formació, exigències i condicions contextuals. En suma, es subratlla la importància de concebre el suport d’una forma més distribuïda i l’adopció d’un rol educatiu que vagi més enllà de la mera assistència.

Referències

Blatchford, P., Bassett, P., Brown, P., Koutsoubou, M., Martin, C., Russell, A. Rubie- Davis, C. (2009). Deployment and Impact of Support Staff in Schools: The Impact of Support Staff in Schools (Results from Strand 2, Wave 2). Institute of Education, University of London. Retrieved from
http://discovery.ucl.ac.uk/10001336/1/Blatchford2008Deployment.pdf

Booth, T., & M. Ainscow (2002) Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. 2nd ed. Bristol: CSIE.

Bosanquet, P., Radford, J., Webster, R. (2016). The Teaching Assistant's Guide to Effective Interaction. London: Rutledge, https://doi.org/10.4324/9781315719832

Brock, M. E., Biggs, E. E., Carter, E. W., Cattey, G. N., &Raley, K. S. (2016). Implementation and Generalization of Peer Support Arrangements for Students With Severe Disabilities in Inclusive Classrooms. Journal of Special Education, 49(4), 221–232. https://doi.org/10.1177/0022466915594368

Brock, M. E., & Carter, E. W. (2013). A systematic review of paraprofessional delivered educational practices to improve out comes for students with intellectual and developmental disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 38(4), 211–221. https://doi.org/10.1177/154079691303800401

Butt, R. (2016). Teacher assistant support and deployment in mainstream schools. International Journal of Inclusive Education, 20(9), 995–1007.
https://doi.org/10.1080/13603116.2016.1145260

Departament d’Ensenyament (2017). Decret 150/2017, de 17 D’octubre, de L’atenció Educativa a L’alumnat en el Marc D’un Sistema Educatiu Inclusiu, DOGC-7477. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf.

Departament d’Ensenyament (2018). Document per a L’organització i la Gestió Dels Centres 2018-19. Generalitat de Catalunya.

Fuchs, D., Mock, D., Morgan, P. L., & Young, C. L. (2003). Responsiveness-to- Intervention: Definitions, Evidence, and Implications for the Learning Disabilities Construct. Learning Disabilities Research and Practice, 18(3), 157–171. https://doi.org/10.1111/1540-5826.00072

Giangreco, M. F., Broer, S. M., &Suter, J. C. (2011). Guidelines for Selecting Alternatives to Overreliance on Paraprofessionals: Field-Testing in Inclusion-
Oriented Schools. Article Remedial and Special Education, 32(1), 22–38. https://doi.org/10.1177/0741932509355951

Jardí, A., Puigdellívol, I., & Petreñas, C. (2018). Teacher assistants’ roles in Catalan classrooms: promoting fair and inclusion-oriented support for all. International Journal of Inclusive Education, 0 (0), 1–16. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1545876

Pedró, F. (2012). Políticas públicas sobre apoyo y refuerzo educativo: Evidencias internacionales. Revista de Educacion, (EXTRA 2012), 22–45.
https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2012-EXT-205

UNESCO (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring access to Education for All, 40. https://doi.org/10.1073/pnas.0703993104

Webster, R., Blatchford, P., Bassett, P., Brown, P., Martin, C., & Russell, A. (2011). The wider pedagogical role of teaching assistants. School Leadership and Management, 31(1), 3–20. https://doi.org/10.1080/13632434.2010.540562

Publicades

07.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació