Una proposta per a l'escolarització de l'alumnat estranger amb NEE

Autors/ores

  • Lola Calzada EAP B-19 Viladecans i LIC Baix Llobregat-Anoia
  • Merche Burillo EAP B-19 Viladecans i LIC Baix Llobregat-Anoia

Resum

Aquest article és una síntesi del Projecte Comenius "L'escolarització de l'alumnat immigrant estranger amb NEE" (Barcelona 2000-2003). Emmarca els factors a tenir presents en la identificació de les necessitats de l'alumnat estranger amb discapacitat en el moment de la incorporació al nostre sistema educatiu, el procés d'identificació, els instruments per a l'avaluació i la planificació de la resposta educativa.

Referències

ATXOTEGUI,J. (2000): Los duelos de la migración: una aproximación psicopatológica y psicosocial. Ponència presentada al II Congreso sobre la Migración en España, Madrid.

CARBONELL, F (1997), Immigrants estrangers a l’escola. Desigualtat social i diversitat cultural en educació. Barcelona: Alta Fulla

DELORS,J. (1996) Els quatre pilars de l'Educació. Informe per a la UNESCO de la comissió Internacional sobre l'Educació al segle XXI

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. (2000): Informes d’ensenyament. Escolarització d’alumnat fill de famílies immigrants. Barcelona, DC: Author.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. (2001): Pla d’acollida del centre educatiu. Barcelona, DC: Author.

Generalitat De Catalunya. Departament D'ensenyament. Currículum Educació Primària.

Generalitat De Catalunya. Departament D'ensenyament. Modificacions i Adaptacions del Currículum. Barcelona.

JORDAN, J.A. I ALTRES. (1998) Multiculturalisme i educació. Barcelona. UOC. Edicions Proa. S.A.

PUIGDELLIVOL, I, ( 1998). La educación especial en la escuela integrada. Barcelona Grao.

SUPORTS. Revista Catalana d'Educació Especial i Atenció a la diversitat: Escoles Efectives. Volum 2. Número 1 / Currículum escolar i atenció a la diversitat. Volum 3 número 2 / L'educació especial a Catalunya. Volum 4. Número 2 / L'escola Inclusiva (1/2). Volum 5/6 número ½

Descàrregues

Publicades

15.01.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació