De l'excel·lència a les excel·lències, una mirada inclusiva a l'èxit educatiu

Autors/ores

  • Ester Conesa INS Marta Mata, Montornès del Vallès
  • Jordi Domènech INS Marta Mata, Montornès del Vallès
  • Francesc Ginel INS Marta Mata, Montornès del Vallès
  • Montse Morcillo INS Marta Mata, Montornès del Vallès

Resum

La promoció de l'excel·lència és un pilar de la qualitat educativa de qualsevol centre. En el nostre centre, diverses estratègies organitzatives (diversificació curricular, seguiment tutorial, etc ...) pretenen incidir per treballar l'excel·lència de manera inclusiva com a objectiu per a tot l'alumnat. Això implica el desenvolupament d'iniciatives i activitats didàctiques que afavoreixin el diagnòstic i la detecció, l'atenció a la diversitat i  aprendre a aprendre.

Referències

GARDNER, H. (1983). Inteligencias múltiples. Paidós.

AUSUBEL, D.P.; NOVAK J.D.; HANESIAN, H. (1983) Psicología Educativa: Un punto de vista cognitivo, Editorial Trillas: México.

CALVET, M. (2003) Elaborar informes de treball experimental: donar a conèixer l'acció i el pensament. pp. 169-188. En: SANMARTÍ, N.; Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciència. Edicions 62, Barcelona.

COLL, C.; PALACIOS, J.; MARCHESI, A. compil. (1992) Desarrollo psicológico y educación, II. Psicologia de la Educación. Editorial Alianza Psicologia. Madrid.

CARNÉ, M.; COMA, R. (2009) Diversitat i excel·lència. A Currículum i Organització. Direcció general de l’educació Bàsica i el Batxillerat. Departament d’Educació.

CARNÉ, M.; COMA, R.; PRATDESABA, N. (2010): Cap a organitzacions també competencials. Àmbits de Psicopedagogia. Núm. 30. Pàgs: 4-9.

CARNÉ, M.; COMA, R.; PRATDESABA, N. (2010) Els plans individualitzats: dels documents a la reflexió. Canviar de perspectiva. Àmbits de Psicopedagogia. Núm. 30. Pàgs: 10-14

PRATDESABA, N. (2010). IES Marta Mata: Organització del treball per competències. Revista Catalana de Pedagogia. Monogràfic sobre competències bàsiques.

DOMÈNECH, J.; GUILLAUMES, M.; LOBO, J.(2011): Exprimiendo el dosier. Camform, una herramienta para la gestión de los aprendizajes en el aula (2011). Aula de Innovación Educativa. Núm. 201. Pàgs 63-66.

ARGENT, T. (coord.). Projecte educatiu “Millorem”. Causes del fracàs escolar i propostes de millora. Vallès Oriental. 2011.

Descàrregues

Publicades

21.11.2019

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació