Metodologies i estils docents que prevenen la disrupció dins l'aula

Autors/ores

  • M. Pilar Vegas Masià Mestra i psicòloga. Psicopedagoga de l’EAP B-05 de Badalona

Resum

El professor de Secundària es troba davant de dos grans reptes, donar resposta a un currículum competencial i, per tant, als nous desafiaments educatius que ens exigeix ​​la nostra societat en el si d'un procés de globalització mundial i donar resposta a la disrupció, tan habitual a les aules de l'ESO.
Això comporta l'opció per enfocaments metodològics innovadors i per determinats estils docents. Tots dos constitueixen dos elements interrelacionats d'un mateix procés educatiu. L'escola ha deixat de ser una simple transmissora d'informació i ha deixat, igualment, de tenir aules homogènies en trets culturals, en nivell social o en model familiar.
La identificació i anàlisi de bones pràctiques docents a través d'observacions i entrevistes ha donat com a resultat l'elaboració d'un protocol d'actuació en la gestió de l'aula, constituint-se en document de centre que convida a la pràctica reflexiva de professorat. Els resultats de l'estudi mostren metodologies i destreses docents que promouen aprenentatges, respecte i bon clima d'aula.

Referències

Ainscow, M., Beresford, J., Harris, A., Hopkins, D., & West, M. (2001). Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula. Manual para la formación del profesorado. Madrid: Narcea.

Fernández, I. (2007) Estilo docente. La disrupción en las aulas. Problemas y soluciones. MEC p.157-169

Onrubia, J. (Coord.), Fillat, M., Martínez, D., y Udina, M. (2004). Criterios psicopedagógicos y recursos para la atención a la diversidad en secundaria. Barcelona: Graó.

Tharp, R. G., Estrada, P., Dalton, S. S., &Yamauchi, L. A. (2002). Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas. Barcelona: Paidós.

Tomlinson, C. A. (2005). Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Barcelona: Paidós

Tur, Gemma ( 2008). Decàleg de competències de l’ensenyant. Guix. Nº 343, 43-50

Vaello, J. (2003) Resolución de conflictos en el aula. Madrid. Santillana

Watzlawick, P., Bearin Bavelas, J., Jakson, D. D (1981) Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Zabala, A., Arnau, L. (2008) La enseñanza de las competencias. Aula de Innovación Educativa. Nº 161, 40-46

Descàrregues

Publicades

01.07.2010

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació