El voluntariat, una eina pel desenvolupament personal al llarg de la vida

Autors/ores

  • Eulàlia Bassedas Ballús Psicopedagoga
  • Ángeles Fraga Docent i consiliària Jesuïtes Sant Gervasi - Infant Jesús

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi52.1878

Paraules clau:

Voluntariat, competències sòcio-emocionals, aprenentatge-servei, educació secundària

Resum

A l'article es desenvolupa la idea que la realització d'un voluntariat de servei a col·lectius vulnerables, o simplement el fet de donar el temps personal a d'altres, ajuda al desenvolupament de competències de caire sòcio-emocional al llarg de la vida. S'il·lustra aquesta idea amb el testimoniatge de persones de diferents edats i situacions laborals que expliquen el sentit que té per elles la realització del voluntariat, i també amb l'explicació del projecte "Joves pels altres" que duu a terme l'escola Infant Jesús/Jesuïtes a l'educació secundària. 

Referències

Arrupe,P. (2015) Homes i dones per als altres. Cristianisme i Justícia: col•leccions EIDES

Barudy, J (2016): Hay vida tras la tragedia; en El Pais, Ideas: Tiempo de Resiliencia, 27 de marzo de 2016

Bennegadi, R.: Las heridas de los refugiados, en El Pais, Ideas: Tiempo de Resiliencia, 27 de marzo de 2016

Castells, M (2018) Torna el nazisme (1 i 2) La Vanguardia, 30 juny

Cornella, A (2019) Educació per a humans en un món de màquines intel•ligents. Barcelona: Barcanova

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya (2010) http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/aprenentatgeservei/ (consultat 3 de juliol de 2019)

Instance,D; Dumont;H,; Benavides,F.(2010) Instruccions per als entorns d’aprenentatge del segle XXI. OCDE ;The_Nature_of_Learning-Practitioner_Guide-CAT

Smith, S (2019) La huida hacia Europa. Barcelona: Arpa

Webgrafia

https://aprenentatgeservei.cat/ (consultat 3 de juliol de 2019)

Publicades

25.04.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació

Articles més llegits del mateix autor/a