Assessorament psicopedagògic a Catalunya

Autors/ores

  • Isabel Solé Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de Barcelona

Resum

L'article revisa l'evolució soferta pel sistema d'assessorament psicopedagògic a Catalunya durant els últims vint anys, centrant-se en els equips d'assessorament psicopedagògic (EAP). S'examinen els antecedents immediats així com determinades fites que han tingut repercussió en la configuració progressiva de l'esmentat sistema en general i dels EAP en particular. Al fil de la multiplicitat de tasques que assumeixen aquests equips, es plantegen diverses qüestions vinculades a el model d'assessorament, a les seves funcions prioritàries, a l'increment de tasques propiciat pels avenços en la coordinació de serveis i la progressiva burocratització, així com les dificultats que planteja avaluar els efectes de l'assessorament.

Referències

Associacions Professionals de CRP, EAP i CREDA (2009) Text de la Compareixença davant la Comissió d’Educació i Universitats del Parlament de Catalunya. 19 de gener.

Bassedas, E. (2007) La colaboración entre profesionales y el trabajo en red. En Bonals y Sánchez-Cano (Coords) Manual de asesoramiento psicopedagógico. 43-65. Barcelona: Graó.

Bonals, J. (2005) Assessorament psicopedagògic. Actuacions pròpies, impròpies i perverses. Àmbits de Psicopedagogia, 13, 48-50

Centelles,R. (2005) Experiència d’integració de serveis educatius de l’EAP B25 de Badia del Vallès. Àmbits de Psicopedagogia, 18, 44-46

Coll, C. (1991) Más allá de las etiquetas: convergencia disciplinar, solapamiento profesional y necesidades de formación en la intervención psicopedagógica. Papeles del Psicólogo, 61, 63-76

Coll, C. (1996) Psicopedagogía: confluencia disciplinar y espacio profesional. En C. Monereo e I. Solé (Coords.) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva constructivista. Madrid: Alianza, 33-52.

De Diego, J. (2007) Evaluación y formación para la mejora de la práctica asesora. En Bonals y Sánchez-Cano (Coords) Manual de asesoramiento psicopedagógico. 43-65. Barcelona: Graó. 67-99.

Grau, R. (2000) De les Línies Bàsiques al Decret de Serveis Educatius. A AA.DD. L’assessorament psicopedagògic a Catalunya. Trajectòria dels equips d’assessorament psicopedagògic. Barcelona: Graó, 2000, 23-37.

Mauri, T.(1999) La intervención psicopedagógica en Catalunya. Infancia y Aprendizaje, 87, 71-87.

Pellisé, C (1988) Comunicació sobre el rol, perfil i funcions del professor de Psicologia i Pedagogia a l’Educació Secundària a Catalunya. I Jornades de Reflexió i Formació del Professor de Psicologia i Pedagogia.

Sentís, F. (2006) Els EAP i els serveis educatius. Àmbits de Psicopedagogia, 18, 3-4.

Solé, I. Colomina, R. (1999) Intervención psicopedagógica: Una -¿o más de una?- realidad compleja. Introducción y Coordinación del Dossier Temático. Infancia y Apendizaje, 87, 9-26.

Descàrregues

Publicades

22.03.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació