Tots iguals, tots diferents?

Els models d’orientació que conviuen en el sistema educatiu espanyol

Autors/ores

  • Grupo de Investigación en Modelos de Orientación Psicopedagógica

Resum

Els models d'orientació de les comunitats autònomes han experimentat o estan en procés d'experimentar canvis en els últims anys. El Centre d'Investigació i Documentació Educativa (CIDE) ha finançat un estudi que té per finalitat revisar les polítiques públiques en l'àmbit de l'orientació. Partint dels resultats d'aquesta investigació, en l'article es resumeixen les principals característiques estructurals i funcionals de quatre de les Comunitats que han modificat el model que la LOGSE va posar en marxa: Castella la Manxa, Galícia, Navarra i País Basc. L'anàlisi de semblances i diferències en aquestes quatre realitats permet identificar algunes tendències comunes. En primer lloc, la dotació d'orientadors en els centres d'Educació Infantil i Primària, encara que l'estructura concreta adoptada en cada cas variï. Així mateix s'aprecia la incorporació de professionals de l'àmbit socioeducatiu. La coordinació de diferents sectors (serveis socials, salut, ..) en una estructura unificada segueix sent una tasca pendent. Finalment, sembla clar que, per molt que canviï l'orientació, la millora no serà suficient si no es modifica també l'organització general dels centres.

Descàrregues

Publicades

22.03.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació