La formació (inicial) en psicopedagogia. Perspectives de futur en l'Espai Europeu d'Educació Superior?

Autors/ores

  • Teresa Guasch i Pascual Directora de la titulació de Psicopedagogia. Universitat Oberta de Catalunya

Resum

Aquest article analitza la situació actual sobre la formació inicial dels psicopedagogs/es i els canvis que estan apareixent, que dibuixen un nou escenari encara incert, per a la formació d'aquest professional. Entre alguns d'aquests canvis cal assenyalar l'aparició de la Llei Orgànica d'Educació (LOE 2/2006) que modifica la formació inicial de professorat, apareix el màster de formació de professorat, també amb l'especialitat d'orientació educativa, com a única via d'accés a un centre educatiu; el redisseny de les titulacions de segon cicle a una nova proposta formativa en el marc de l'EEES; l'aparició de múltiples i de diversa índole d'ofertes formatives dirigides a la pràctica psicopedagògica, etc. Tot un panorama d'incertesa que esperem que no afecti de manera negativa a una professió que ja té identitat pròpia.

Referències

Badia, A., Mauri, T. I Monereo, C., (Coord.) (2006). La pràctica psicopedagógica en educación no formal (volumen II). Barcelona: EDIUOC.

Coll, C. (1996). Psicopedagogía: Confluencia disciplinar y espacio profesional. A Monereo, C. i Solé, I. (Coords.). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza Psicología (pp.33-52).

Martín, E. (1999). La intervención psicopedagógica en el ámbito de la gestión del Ministerio de Educación y Cultura: la historia de un difícil pero imprescindible factor de calidad. Infancia y Aprendizaje, 87, 27-46.

Monereo, C. i Solé, I. (Coords.). (1996). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza Psicología.

Solé, I. i Colomina, R. (1999). Intervención psicopedagógica: una -¿o más de una?- realidad compleja. Infancia y Aprendizaje, 87, 5-26.

Descàrregues

Publicades

22.03.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació