Integració escolar de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual en l'IES de la Comunitat de Madrid

Autors/ores

  • Doris Jiménez Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
  • Gerardo Echeita Universitat Autònoma de Madrid (Espanya). Departament Interfacultatiu de Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Resum

Aquest treball complementa i reforça els resultats i conclusions de l'estudi dut a terme per conèixer la situació acadèmica, emocional i relacional de l'alumnat considerat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual i integrats en l'IES de la Comunitat de Madrid, publicat per Echeita i Jiménez ( 2007). En aquesta ocasió es presenta de forma detallada un dels casos objecte d'estudi. De tot això es deriva que, segurament en moltes ocasions, l'escolarització dels alumnes amb necessitats especials associades a condicions de discapacitat intel·lectual escolaritzats en els IES, està lluny de ser la que hauria de correspondre amb els principis declarats d'una educació de qualitat per a ells, en igualtat de condicions que els seus companys sense necessitats especials. La primera mesura perquè la discriminació no es produeixi és fer visible aquesta situació i juntament amb això, generar espais per posar en qüestió les concepcions explícites i implícites dels agents educatius implicats, en què aquella es sustenta.

Referències

Booth (2006). Manteniendo el futuro con vida; convirtiendo los valores de la inclusión en acciones. En M.A. Verdugo & F.B. Jordán de Urríes (Coords.), Rompiendo inercias. Claves para avanzar. VI Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad pp. 211-217) Salamanca: Amarú.

Carrión, J.J. (2001). Integración escolar: ¿Plataforma para la escuela inclusiva? Archidona: Aljibe.

Escudero, J. M. (2006) Compartir propósitos y responsabilidades para una mejora democrática de la educación. Revista de Educación, 339, 19-42

Echeita, G., Jiménez, D., (2007). Estudio de casos sobre la situación académica, emocional y relacional de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual integrados en IES. Siglo Cero, 38(2), 222, 17-44

Echeita, G. & Rodríguez, V. (2007) Colaborando desde el asesoramiento psicopedagógico al desarrollo de una educación escolar más inclusiva En J. Bonals y M. Sánchez-Cano (Coords.) Manual de asesoramiento psicopedagógico (pp21-42) Barcelona: Graó

Farell, P.; Dyson, A.; Polat, F.; Hutcheson, G. & Gallannaugh, F. (2007) Inclusion and achievement in mainstreaming schools. European Journal of Special Needs Education, 22, (2), 131-146

Marchesi, A.; Martín, E.; Echeita, G,; Babío, M.; Galán, M.; Aguilera, M.J. & Pérez, E. (2003) Situación del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en la Comunidad de Madrid. Madrid: Informe de Investigación presentado al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (www.dmenor-mad.es)

Martorell, M. C., Aloy, M., Gómez, O., & Silva, F. (1993). ASB. Escala de autoconcepto. En F. Silva y M. C. Martorell (Eds.), EPIJ. Evaluación Infanto-Juvenil pp. 25-53. Madrid: MEPSA

Pozo, J.I., Scheuer, N., Pérez Echevarría, M.P., Mateos, M., Martín, E. & De la Cruz, M., (Eds.), (2006) Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Concepciones de profesores y alumnos. Barcelona: Graó.

Stake, R.E. ( 1998) La investigación con estudio de casos Madrid: Morata

Publicades

15.01.2008

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació