Projecte de col·laboració entre el CPEE Fàtima i el CEIP Pere Viver de Terrassa

Autors/ores

  • Equip directiu del CPEE Fàtima

Resum

L'article tracta de la feina conjunta de dues escoles de Primària del mateix barri: un d'Educació Especial i l'altra d'Educació Ordinària. De com els dos centres educatius es beneficien de l'especificitat de l'altre amb l'anomenat Projecte de Col·laboració. Els alumnes amb Necessitats Educatives Especials tenen l'oportunitat de conviure i imitar models de conducta i llenguatge normalitzats i, els alumnes de l'escola ordinària aprenen de les persones que tenen altres capacitats i ritmes d'aprenentatge més lents. Una bona coordinació entre els professionals de les dues escoles és indispensable per dur a terme el projecte. El camí és lent i gens fàcil tot i que també ple de satisfaccions que ens fan pensar que la direcció és la correcta.

Descàrregues

Publicades

15.01.2007

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació