Col·laboració entre una escola ordinària i una escola d'educació especial: caminant junts cap a la inclusió

Autors/ores

  • Mariona Torredemer Taló Pedagoga. Directora de l'Escola D'educació especial Crespinell SCCL

Resum

Aquest article recull una experiència de col·laboració entre dues escoles, un centre d'educació especial i un col·legi públic, en les etapes Infantil i Primària.
La cooperació ens ha permès reflexionar de manera conjunta sobre l'atenció a la diversitat. L'atenció a la diversitat pressuposa anar avançant cap a un model escolar inclusiu, una escola per a tots i això comporta una sèrie de canvis organitzatius i metodològics per aconseguir que tots els alumnes tinguin accés a l'aprenentatge i a la participació independentment de les necessitats.

Referències

AINSCOW, M. (1994): Necesidades especiales en el aula. Una iniciativa de la Unesco para la Formación.

AINSCOW, M. (2000): El proper pas per a l'Educació especial: Cal donar suport a la creació de pràctiques inclusives?. Suports (vol 5)

AINSCOW, M. (2006): Fer inclusiva l’educació: Com s’hauria de conceptualitzar la tasca?. Suports (vol 10)

APPS (2006): L’educació especial, proposta de canvi. Barcelona.APPS

ARNAIZ, P. (1996): Las escuelas son para todos. Siglo Cero,Vol.27

BOOTH, T.; AINSCOW, M.; BLACK-HAWKINS, K.; VAUGHAN, M.; SHAW, L. (2002): Index for inclusion. Developing Learning and Participation in Schools. Bristol: CSIE

CASTELLS,M., FONT,J. (1997): L´Estel: un centre obert a les escoles a la comarca d´Osona, dins 4es. Jornades Tècniques d´Educació Especial. Barcelona.
APPS.

CIRERA, I .; JORBA, A.; LECIÑENA, M.;TORREDEMER, M. (1998): Atención a la diversidad, dins AAVV, Cooperar en la escuela. Barcelona: Graó.

CIRERA, I.; LECIÑENA, M.; TORREDEMER, M. (1997): Nexes entre un centre d´educació especial (Escola Crespinell) i un centre ordinari (CEIP Lanaspa), dins 4es.Jornades Tècniques d´Educació Especial. Barcelona.APPS.

ETXABE,E. (1997): Una experiencia de colaboración centro de educación especial-centro ordinario, 4es Jornades Tècniques d´Educació Especial APPS

FONT ,J. (1997): El nou model de definició, classificació i sistemes de suport del retard mental. Suports, Vol 1,nº 1

FONT,J.CASTELLS,M, CARBONÉS,J. (1995) El apoyo a la integración desde un centro de educación especial. Aula de innovación educativa,nº 45.

GARCÍA PASTOR, C.(1996) “La iniciativa para conseguir la reunificación de los sistemas de educación general y especial en EE.UU.(REI)”, Siglo Cero,Vol 27.

GINÉ,C. ,FONT,J. (1996)” Evaluación de centros de educación especial”. Siglo Cero, Vol,27.

GINÉ,C. (1995)“Tendencias actuales y futuras en la educación especial. Nuevos retos para los profesionales. Aula,nº45

GINÉ ,C (2006) "Reflexions sobre l’educació dels alumnes amb necessitats educatives especials: una anàlisi i perspectives de futur " Suports (Vol 10)

ORTIZ,M. (1996) “De las “necesidades educativas especiales” a la inclusión” Siglo Cero, Vol . 27

PORTER,G (2000) "Elements crítics per a escoles inclusives" 5enes Jornades Tècniques d'Educació Especial.Octubre 2000.

HEGARTY,s (1993) Como puede ayudar la educación especial. Diversos autores. Paidós.

HEGARTY,S. (1997)” Special schools: new directions, new visions.”4es. Jornades Tècniques d´educació Especial.APPS.

HEGARTY, S (1994). Educación de niños y jóvenes con discapacidades. Principios y prácticas. Paris: UNESCO

JAMES,F. (1997) “The development of role effective support services” dins 4es, Jornades d´Educació Especial.Barcelona. APPS

LUCKASSON,R.i col.(1992) Retraso mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Versió castellana. Madrid.Alianza.

STAINBACK,S (2001) "L'educació inclusiva: definició,context i motius." Suports (vol 5)

VERDUGO, M.A. (1995): Calidad de vida y educación especial. Aportaciones de la nueva definición de retraso mental de la Asociación Americana sobre retraso mental. Aula, nº 45.

Descàrregues

Publicades

15.01.2007

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació