Aprendre a Cooperar a l’ESO: la Comissió de suports com a eina d’inclusió a 2n d’ESO

Autors/ores

  • Dolors Dorca Mercader Professora. La Salle Manlleu (Barcelona)

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi52.2118

Paraules clau:

Aprenentatge cooperatiu, Cohesió de grup, Ajuda mútua, Inclusió, Barreres per l'aprenentatge

Resum

L'article presenta el desenvolupament de la dinàmica de cohesió de grup “Comissió de suports”, (Stainback i Stainback, 1999 i Pujolàs, 2008,) en un grup classe de 2n d‟ESO, que des de 1r estan organitzats en equips d'aprenentatge cooperatiu. Des de la Comissió de coordinació d'aprenentatge cooperatiu i amb la participació de l‟orientadora, s'analitza la incidència d‟ aquesta dinàmica per generar un entorn d’ajuda mútua i per facilitar la inclusió i la participació a l'aula de l'alumnat que troba més barreres per a la participació i l’aprenentatge; i al mateix temps, veure com s'afavoreix la millora en l'aprenentatge de tots els que hi participen. L'anàlisi és una mostra de la investigació col·laborativa sobre el desenvolupament de l'aprenentatge cooperatiu en el centre, en el marc de la recerca sobre els vincles entre els canvis en la pràctica educativa i la millora dels aprenentatges dels estudiants.

Referències

Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas : ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares. Madrid : Narcea.

Díaz-Aguado, M. J. (2003). Educación intercultural y aprendizaje cooperativo. Madrid : Pirámide.

Díaz-Aguado, M. J. (2006). Del acoso escolar a la cooperación en las aulas . Madrid : Pearson Prentice Hall.

Duran, D., & Vidal, V. (2004). Tutoría entre iguales : de la teoría a la práctica : un método de aprendizaje cooperativo para la diversidad en secundaria .
Barcelona : Graó.

Gisbert, D. D., & Gelabert, S. B. (2008). L‟aprenentatge cooperatiu com a estratègia instructiva per a la inclusió. Suports: Revista Catalana D’educació Especial I Atenció a La Diversitat, 12(1), 4–12.

Johnson, D. W ., Johnson, R. T . y Holubec, E. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Editorial Paidós..

Marchena, R. (2005). Mejorar el ambiente en las clases de secundaria : un enfoque práctico para responder a la diversidad desde el aula. Archidona : Aljibe,.

Pujolàs, P. (2003). Aprendre junts alumnes diferents : els equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. Vic : Eumo.

Pujolàs, P. (2008). El Aprendizaje cooperativo: 9 ideas claves. Barcelona: GRAO.

Pujolas, P. Lago, J.R. y Naranjo, M. (2013). “Aprendizaje cooperativo y apoyo a la mejora de las prácticas inclusivas”. Revista de Investigación en Educación, 11(3), 207‑218.

Pujolas, P. y Lago, J.R. (2018). Ayudar a enseñar y a aprender en equipos cooperativos: el Programa CAAC. Barcelona: Octaedro.

Stainback, S., & Stainback, W. (1999). Aulas inclusivas. Madrid : Narcea

Publicades

25.04.2020

Número

Secció

Pràctica professional