Modalitats d'inclusió escolar dels alumnes amb discapacitats a debat

DOCUMENTS: Escola Inclusiva

Autors/ores

  • ACPEAP Associació Catalana de Professionals dels EAP
  • FAPAC Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya
  • FAPAES Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari
  • PCEI Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya

Resum

Aquest document, elaborat per les entitats organitzadores, resumeix i recull les aportacions realitzades a la Jornada de debat sobre les Modalitats d'inclusió escolar dels alumnes amb discapacitats, realitzada a Barcelona el 18 de desembre de 2004. En ell es proposen alguns principis que fonamenten el model d'escola inclusiva i es recullen aportacions molt clares i vinculades a la realitat actual dels centres educatius de Catalunya per avançar en aquest model. També es fa una descripció detallada, amb les seves bondats i els seus inconvenients, dels principals contextos educatius i organitzatius que es donen actualment als centres escolars per atendre de forma adequada als alumnes amb discapacitat.
Els pares i les mares són els principals protagonistes d'aquest debat i aquestes aportacions.

Descàrregues

Publicades

01.07.2005

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació