La inclusió dels nois i de les noies amb la Síndrome de Down (SD) a l'Institut.

L’experiència del Servei de Seguiment en l’Etapa Escolar (SSEE) de la FCSD

Autors/ores

  • Rosa Borbonés i Lloveras Psicòloga i terapeuta del SSEE de la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD)

Resum

El present article té per objectiu l'anàlisi de l'experiència duta a terme pel SSEE amb la inclusió de l'alumnat amb SD en els instituts de secundària obligatòria. En primer lloc, es plantegen algunes reflexions prèvies al voltant de les expectatives socials que es creen de la persona amb discapacitat psíquica i al Projecte de Futur del subjecte amb SD, concretament en el període de l'adolescència.
A partir de l'experiència d'inclusió d'uns vint nois/es amb SD a l'ESO, s'aprofundeix en una sèrie de factors que han afavorit aquest procés: -punt de referència/referent del noi/a-, especificació de els objectius i planificació de les tasques, -control del rendiment, avaluació i valoració de l'alumnat-, tractament en funció de l'edat cronològica.
Finalment es parla de com afavorir les relacions entre l'alumnat amb nee i els seus companys de classe.

Referències

BORBONÉS LLOVERAS, R. (1998). " La integració escolar: algunes dades entorn l'escolarització dels infants amb nee" Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down, nº 3-Març 1998. Barcelona: Fundació Catalana Síndrome de Down.

BORBONÉS LLOVERAS, R. (2003). "Els grups psicoterapèutics d'infants i adolescents amb la SD" (I) Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down, volum7, nº3-novembre 2003. Barcelona: FCSD.

BORBONÉS LLOVERAS, R. (2004). "Els grups psicoterapèutics d'infants i adolescents amb la SD" (II) Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down, volum 8, nº 1-març 2004. Barcelona: FCSD.

COMPANY PRATS, M. (1997) : Una Escola per a tots: la socialització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Barcelona: Edicions 62. Llibres a l’abast. Sèrie Rosa Sensat.

CREENA (Centro de Recursos de Educación especial de Navarra) (1999). Necesidades Educativas Especiales en la ESO. Guía para la respuesta educativa a las necesidades del alumnado con discapacidades psíquicas. Pamplona: Departamento de Educación y Cultura . Gobierno de Navarra.

CREENA (Centro de Recursos de Educación especial de Navarra) (2002). Orientaciones para la respuesta educativa: Unidades Específicas. Pamplona: Departamento de Educación y Cultura. Gobierno de Navarra.

GARVIA, B. (1999). “Relaciones afectivas y Sexualidad”, en Llegar a ser adulto. VII Jornadas Internacionales sobre el Síndrome de Down. Barcelona : Fundació Catalana Síndrome de Down.

LEPRI, C. ; MONTOBBIO, E. (1995). Proceso hacia la vida adulta de las personas con Síndrome de Down. Las VI Jornadas Internacionales sobre el Síndrome de Down. Barcelona : Fundació Catalana Síndrome de Down.

MONTOBBIO, E. (1995). El viaje del señor Down al mundo de los adultos. Barcelona: Fundació Catalana Síndrome de Down.

MONTOBBIO, E. (1995). La identidad difícil: el falso yo en la persona con discapacidad psíquica. Barcelona : Fundació Catalana Síndrome de Down.

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, P. (1999). Planeade II. Plan para alumnos con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad psíquica en Secundaria. Murcia: Consejería de Educación y Universidades, Excmo. Ayuntamiento de Beniel.

Descàrregues

Publicades

01.11.2004

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació