Els lligams entre escola i família

Autors/ores

  • Joana Alegret i Hernández Psicoterapeuta i psiquiatra
  • Artur Domingo

Resum

.

Referències

ALEGRET, J.; CASTANYS, E. (1998): Juegos posibles en torno al niño: movilidad de los profesionales en las redes periféricas, a Redes, Desembre, Barcelona

BOWLBY, J.(1958): The nature of the child’s tie to his mother, a International Journal of Psychoanalysis, 39, 350-73

CURONICI, C; Mc CULLOCH, P. (1997) Psychologues et enseignants. Ed. De Boeck, Université. París-Bruxelles 1997.

DOMINGO, A.: Educar en temps difícils (en curs de publicació), a Revista del centenari de l’Escola Industrial de Sabadell.

DOWLING, E.; OSBORNE, E (comp) (1985): Familia y escuela, una aproximación conjunta y sistémica. Paidos. 1996. Per a l’edició original en anglès: The family and the sochool. A joint systems approach... Ed. Routledge & Kegan Paul, London and New York. 1985

FALICOY, C. (1995): Training to Think Culturally: a Multidimensional Comparative Framework, a Family Process, vol XXXIV, no. 4

FISHER,L. (1986): Systems-Based Consultation with Schools, a Systems Consultation, recop. per Wynne, McDaniel i Weber, The Guilford Press, N.York

PICHON-RIVIÈRE, E. (1980): La teoría del vínculo. Nueva Visión, Buenos Aires

SALZBERGER, I-WITTENBERG, HENRY G., OSBORNE, E. (1983): L’experiència emocional d’ensenyar i aprendre. Rosa Sensat – Edicions 62. Barcelona Col. Estudis. Setembre 1989. Per a l’edició original en anglès: The emotional experience of learning and teaching. Routledge & Kegan Paul,
London and New York, 1983.

Descàrregues

Publicades

01.04.2003

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació