L' atenció a les persones amb discapacitats durant el darrer mig segle a Catalaunya.

Del model assistencial-protector-mèdic al model interdisciplinari, participatiu i de promoció

Autors/ores

  • Josep Maria Jarque Creu de Sant Jordi 2002 Cap del Servei d’Educació Especial (1980-87), i del Servei de Programes Educatius (1987-88) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Resum

.

Referències

BROWN, L. (1989): III Jornades Internacionals sobre la síndrome de Down. Barcelona.

COMISSIÓ TÈCNICA D’EDUCACIÓ ESPECIAL (1991): La resposta a les necessitats educatives especials dels alumnes a l’ensenyament infantil i obligatori. Col·lecció Documents d’Educació Especial, 13. Barcelona. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

DELIGNY, F. (1970) : Les vagabonds efficaces et autres récits. París. François Maspero.

FIERRO, A. (1977): El derecho a ser hombres. Madrid. Sedmay.

FONT, J. (1999): Los centros de educación especial. Realidad y perspectiva. Aula de Innovación Educativa, 83- 84. Barcelona.

HIGGINS, P. C (1992): Making Disability: exploring the social transformation of human variation. Springfield, IL. Charles C. Thomas.

JARQUE, J.M. (1993): “Realitzacions”, dins 10 anys de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) a Catalunya: present i futur. Barcelona. Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

LEWIS, J. (1988): Removing the grit: the development of special education in Victoria 1887-1947. PhD Thesis. Bundoora. LaTrobe University.

OLIVER, M (1990): The politics of Disablement. Londres. Macmillan.

PANNIKAR, R. (1988): La nova innocència. Barcelona. Proa.

SÖDER, M. i altres (1976): The Suomi’s Manifest. Hyvinkäa: seminari europeu sobre la Integració social dels infants i adolescents deficients mentals. Oficina de les Nacions Unides a Ginebra.

TOLIMSON, S. (1982): A Sociology of Special Education. Londres. Routledge & Kegan Paul.

TOLIMSON, S. (1992): Conflicts and dilemmas for professionals in special education. Paper presented at the Social Justice, Equity and Dilemmas of Disability and Education Conference, 11-12 August. Brisbane.

VILAR, P. (1987): Història de Catalunya (vol. I). Barcelona. Edicions 62.

WARNOK, M. (1978): Special Education Needs. Report of the Comittee of Enquiry into Education of Education of Handicapped Children and young People. Londres. Her Majesty’s Stationery Office.

WOLFENSBERGER, W. (1972): The principle of normalization. Toronto. National Institute of Mental Retardation.

Descàrregues

Publicades

15.06.2002

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació