“Mans de drap”. Abordatge interdisciplinari de l’alumnat amb trastorns de conducta

Autors/ores

  • Carme Feixas Escola Els Pinetons de La Garriga (Barcelona)
  • Nuria López Hospital Sant Joan de Déu
  • Manel Gener
  • Daniel Cruz Hospital Sant Joan de Déu

Paraules clau:

Trastorn de Conducta, Intervenció multidisciplinar/treball en xarxa, Mesures Universals, Acompanyament als docents, Gestió de l‟aula

Resum

Els Trastorns de Conducta (TC) tenen una elevada prevalença en la població infantil, es caracteritzen per una elevada heterogeneïtat en relació a la seva etiologia i manifestacions i presenten una important repercussió tant en els diferents grups de relació/socialització del nen (família/escola) com en el nen que ho pateix. Els TC precisen d‟un abordatge intensiu, transversal, interdisciplinari i de corresponsabilització de funcions entre els diferents recursos d‟intervenció. En aquesta línia, a Granollers s‟ha impulsat un programa de formació a docents on la metodologia emprada és la “construcció de cas” intentant afavorir una “mirada compartida” entre aspectes clínics i pedagògics i la transmissió horitzontal del coneixement entre els dos àmbits. Es presenta el cas d‟un nen de 8 anys amb diagnòstic de TC associat a un Trastorn de l‟Espectre Autista, des de la mirada de la seva tutora i es realitzen reflexions des de l‟àmbit educatiu i de salut mental. S‟identifiquen i es desenvolupen components importants amb“poder terapèutic” en l‟abordatge del TC: la relació docent– alumne, on el mestre esdevé una figura vincular positiva; la creació d‟un equip multidisciplinar coordinat que permeti un enfocament de proximitat ajustat a les necessitats del nen; la necessitat de la comprensió funcional de la conducta i en termes emocionals; la utilització de mesures universals d‟intervenció on es beneficien tots els alumne i faciliten la inclusió del nen; la necessitat de “cuidar” i acompanyar al tutor. A més, s‟ofereixen estratègies específiques d‟intervenció, de gestió d‟aula i de grup.

Referències

Alegret, J. Castany, E. y Sellarés, R. (2010) Alumnado en situación de estrés emocional. Barcelona: Graó.

Bolea. E y Gallardo, A. (2012) Alumnado con dificultades para regular su conducta (II). Barcelona: Editorial Graó.

Davis, T. N., Durand, S., Fuentes, L., Dacus, S., y Blenden, K. (2014). The Effects of a School-Based Functional Analysis on Subsequent Classroom Behavior. Education y Treatment Of Children, 37(1), 95-110.

Direcció General d’Educació Infantil i Primària (2015) De l’escola inclusiva al sistema inclusiu Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú, 2015. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament.

Dufrene, B. A., Lestremau, L., y Zoder-Martell, K. (2014). Direct behavioral consultation: effects on teachers' praise and student disruptive behavior. Psychology In TheSchools, 51(6), 567-580.

Geddes, H.(2010). El apego en el aula. Barcelona. Graó.

GREENE, Ross W., “El niño insoportable” Nuevo enfoque para comprender y educar a niños crónicamente inflexibles y que se frustran con facilidad. Ediciones Medici. Barcelona 2004.

Horner, Sugai, G. y Anderson, S. (2010) Examining the Evidence Base for School-Wide Positive Behavior Support. Focus on exceptional children, 42 (8), 1-14 111.

Hortal, C., Bravo, A., Mitjà, S. y Soler, J. M. (2011). Alumnado con trastorno del espectro autista. Barcelona: Graó.

Keller, L. E. (2011). Repairing links: Building attachments in the pre school classroom. Journal Of The American Psychoanalytic Association, 59(4), 737-763. doi:10.1177/0003065111417624

Lasa-Zulueta, A. (2016). Adolescencia y Salud Mental. Madrid: Grupo 5

Lasa-Zulueta, A. (2001). Hiperactividad y trastornos de la personalidad. Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 31/32, 5-81.

Nurmi, J. y Kiuru, N. (2015). Students’ evocative impact on teacher instruction and teacher–childrel ation ships. International Journal Of Behavior al Development, 39(5), 445-457.

Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya (2016). Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Preciados, J. y Sugai, G. (en prensa) Apoyo Conductual Positivo Escolar: Características Fundamentales. Suports. Revista Catalana de Educación Especial i Atenció a la Diversitat.

Saumell, C., Alsina, G. y Arroyo, A. (2011). Alumnado con dificultades para regular su conducta (I). Barcelona: Editorial Graó.

Ubhaa, N. y Cahillb, S. (2014) Building secure at tachments for primary school children: a mixed methods study. Educational Psychology in Practice, 30, No. 3, 272–292.

Publicades

24.05.2018

Número

Secció

Pràctica professional