Reptes i reflexions entorn l’alumnat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) durant el context de pandèmia

Autors/ores

  • Sònia González Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet
  • Núria Farrés Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet
  • Alba Calvo Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet
  • Núria Monreal Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet
  • Marina Mestres Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet
  • Elisabet Sánchez Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi53.2637

Paraules clau:

TEA, Carrilet, COVID-19, Pandèmia, Escola

Resum

Aquest document pretén ser una reflexió sobre la situació davant la qual els professionals de l’educació ens hem trobat durant la pandèmia per la COVID-19. Malgrat que la situació sanitària requereixi mesures de distància i protecció, els mestres hem de pensar noves fórmules per mantenir els vincles afectius amb els alumnes, fórmules per seguir promovent el contacte emocional, tan inherent a la possibilitat d'apropament espontani i viu. Repte especialment difícil en el cas dels alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Recollim les experiències i situacions viscudes per l’equip del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet, centre específic per infants amb TEA, en la seva atenció durant el confinament i post confinament. Experiències que ens permetin pensar les possibles seqüeles d’aquesta situació i els reptes que s’obren per als professionals a partir d’ara.

Referències

Brun, J.M. y Villanueva, R. (2004). Niños con autismo. Experiencia y experiencias. Valencia: Promolibro.

Baron-Cohen, S., Leslie, A.M. and Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”?. Cognition 21 (1):37-46

Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet (2012). Comprensión y abordaje educativo y terapéutico del TEA (Trastorno del Espectro Autista). Barcelona: Horsori.

Coromines, J. (1998). Psicopatología arcaica y desarrollo. Barcelona, Paidós.

Farrés, N. (2019). Confluència de les vessants educativa i terapèutica per al treball amb infants amb TEA: de l’emoció a la cognició. Desenvolupa: Revista Atenció Precoç. Recuperado de: Confluència de les vessants educativa i terapèutica per al treball amb infants amb TEA: de l'emoció a la cognició.

Piaget, J. y Inhelder, B. (1969). Psicología del niño. Madrid: Morata. Decimocuartaedición, 1997.

Sanchís, A. (2012) De l'autosensorialitat a la paraula en contextos interactius. Desenvolupa, 33, 1-16.

Viloca, Ll. (2003) El niño autista: detección, evolución y tratamiento. Barcelona: Ediciones CEAC. Reeditado por Col·leccions Carrilet, 2012.

Wing, L. (1981). Asperger's Syndrome: a Clinical Account. Psychological Medicine, 11:115-130.

Winnicott (1993). Realidad y juego. Barcelona: editorial Gedisa.

Publicades

15.11.2020

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació