Les pautes de treball per la implementació de l’aprenentatge cooperatiu: una experiència d'innovació educativa

Autors/ores

  • Roger Ballús Sotsdirector i Responsable de la Innovació Pedagògica. Escola Ipse
  • Gemma Vallés Coordinadora del procés d’Innovació Pedagògica. Escola Ipse

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi53.2658

Paraules clau:

Aprenentatge cooperatiu, Innovació, Transformació educativa, Comunitat professional d'aprenentatge

Resum

El canvi, la innovació i la transformació educativa són conceptes que van aparèixer amb força en el sistema educatiu fa uns anys i han vingut per quedar-se. Tanmateix, per aconseguir una transformació i una innovació reals, sostingudes i sostenibles, aquestes han de néixer i s’han de desenvolupar necessàriament en el propi centre, adaptades a la seva realitat i a les necessitats del moment. Aquest article narra el procés de creació d’un sistema d’innovació i implementació de l’aprenentatge cooperatiu a partir de pautes de treball. Un procés desenvolupat i contextualitzat a l’escola Ipse, que ha acabat promovent la creació d’una comunitat professional d’aprenentatge que, a la vegada, ha fet sostenible la transformació i la innovació educativa a l’escola al llarg del temps.

Referències

Dewey, J. (1916). Democracy and Education. An introduction to the Philosophy of Education. Nova York: The Free Press.

Duran, D. i Miquel, E. (2003). Cooperar para enseñar y aprender. Cuadernos de pedagogía, 331, 73-76.

Elmore, R. F. (2004). Schoolreformfromtheinside out: Policy, practice, and performance. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona: Octaedro.

Guskey, T. R., i Sparks, D. (2002). Linking Professional Development to Improvements in Student Learning. Annual meeting of the American Educational Research Association, ERIC ED 464112.

Hattie, J. (2017). Aprendizaje Visible para profesores. Maximizando el impacto en el aprendizaje. Madrid: Para info universidad. Colección didáctica y desarrollo.

Johnson, D., Johnson, R. i Holubec, E (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Barcelona. Paidós.

Kaser, L.; Halbert, J. (2017). The Spiral Playbook. Liderar amb mentalitat indagadora a sistemes escolars I escoles. Canadà: Canadians for 21st Century Learning&Innovation.

Liesa, E.; Mayoral, P. (2019). Pot haver-hi innovació sense recerca? Una proposta des de les comunitats d’indagació. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació. Número 50 (3a època). Pp: 59-72.

Monereo, C (2010). La formación del profesorado: una pauta de análisis e intervención a través de incidentes críticos. Revista iberoamericana de educación, 339, 517-539.

O’Toole, J. (1995). Leading Change: Overcoming the Ideology of Comfort and the Tyranny of Custom. San Francisco: Jossey Bass - An Imprint of Wiley. Paglis, L.L.

OECD, OIE-UNESCO i UNICEF LACRO (2010). La naturalesa de l’aprenentatge: Utilitzant la recerca per inspirar la pràctica. París: OECD Publishing.

Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Generalitat de Catalunya: Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat.

Publicades

17.11.2020

Número

Secció

Pràctica professional