Els embolics de l'adolescència

Autors/ores

  • Mario Izcovich Psicòleg, membre de la Associació Mundial de Psicoanàlisi

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5003

Paraules clau:

Adolescència, Pandèmia, Hikikomori, Digital, Escola

Resum

En aquest article em proposo esbossar algunes idees al voltant de l'adolescència en la seva relació amb certes vicissituds generades per la pandèmia de la COVID-19, així com al lloc de l'escola com a espai privilegiat per a acollir als joves durant aquest període de temps i més enllà.

A l'efecte d'aquest article em centraré en el temps que va des de la fi de la pubertat fins al final de l'escolaritat del nivell de secundària -incloent Batxillerat i Graus Mitjans.

Analitzarem alguns dels efectes que ha produït la pandèmia, així com la resposta de no pocs adolescents a la presència de la mort i a les restriccions que han operat com una llei reguladora (en un sentit simbòlic) en molts casos produint un retraïment mortífer (falta de desitjo), comparable amb el fenomen ‘hakikimori’ al Japó.

Finalment, com l'escola, pensada des d'una altra perspectiva a la merament burocràtica, juga, o més aviat pot jugar, un paper central per als adolescents, especialment en la trobada dels joves amb un educador. Si la pandèmia ha introduït nous funcionaments a l'escola en l’àmbit digital, aquesta pot ser una oportunitat per a repensar la seva funció a la vista dels canvis operats en els últims 30 anys que probablement la pandèmia com a esdeveniment ha vingut a cristal·litzar.

Referències

Foucault, M. (1976) Vigilar y castigar. México: Ed. Siglo XXI editores

Freud, S. (1909) Tres ensayos para una teoría sexual. Obras Completas. Barcelona: Editorial Biblioteca Nueva.

González S. et al. (2020) Retos y reflexiones acerca del alumnado con Trastorno del Espectro Autista durante el contexto de pandemia. Revista Ámbitos de psicopedagogía y educación Nº 53 (pp 62-74)

Izcovich, M. (2005) Tiempo de transformación. Madrid: Ed. Síntesis Izcovich, M. (2017) Ser padres, ser madres, los desafíos de la adolescencia. Barcelona: Editorial Gedisa.

Lacan, J. (2009) Seminario 18 De un discurso que no fuera del semblante. Buenos Aires: Ed. Paidós.

Lacan, J. (1992) Seminario 20 Aún. Buenos Aires: Ed. Paidós

Martin Aduriz, F. et al. (2012) Adolescencias por venir. Madrid: Gredos.

Miller, J.-A. et al. (2012) Los enredos del cuerpo. Caracas: Editorial Pomaire

Miller, J.-A. (2016) En dirección a la adolescencia, El psicoanálisis Nº 28.Barcelona: ELP

Palomera, V. et al. (2009) Quel avenir pour l’adolescence?, Mental Nº 23. Francia: EFP.

Winnicott D (1994) Realidad y juego. Barcelona: Gedisa.

Publicades

11.05.2021

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació