COVID-19 i inclusió: de les mesures a les finalitats

Autors/ores

  • Mercè Esteve Balagué Psicopedagoga. EAP B-26 Martorell
  • Berta Menén Ortín Psicopedagoga. EAP B-26 Martorell

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5005

Paraules clau:

Fragilitat, Educació inclusiva, Existència, Mesures, Finalitats, Bé comú, Construcció conjunta

Resum

L’escola que aprèn és capaç de generar oportunitats d’aprenentatge per a tot l’alumnat. En l’actualitat, l’escola que aprèn serà l’única capaç de donar resposta a les noves necessitats de la comunitat educativa. El context actual ha fet emergir noves fragilitats en l’alumnat, en les famílies i en els equips de mestres i professors. En el vèrtex de la fragilitat ens trobem amb els i les alumnes més vulnerables, que sovint coincideixen amb els anomenats alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. L’Administració ha definit les mesures i des dels centres educatius hem tingut la responsabilitat de concretar-les per promoure aspectes que incideixin en un acompanyament més proper de l’alumnat. Compartir les finalitats ens permet dibuixar l’horitzó al servei del qual planificar aquestes mesures, però si posem la mirada només en les mesures perdem de vista les finalitats i, per tant, oferim als i les alumnes experiències reduccionistes que tenen a veure únicament amb la seva presència al centre i que en cap cas incideixen en la seva existència.

Referències

Román, B. y de Castro G. (coord.). “A modo de conclusión: sobre los cambios que nos debemos”. Cambio social y cooperación en el siglo XXI [ volum 2]. pàg.. 185 - 195.

Ubieto,J.R. (2021). El Mundo pos-covid entre la presencia y lo virtual. Barcelona: Ned Ediciones

Document del CRETDIC Baix LLobregat. (2020). Instrument de planificació del retorn.

Meirieu, P. La escuela de después con la pedagogía de antes. Última consulta: 10 d’abril de 2021. https://www.mcep.es/2020/04/18/la-escuela-despues-con-la-pedagogiade-antes-philippe-meirieu/

Skliar, C. Estar juntos [Vídeo] https://www.youtube.com/watch?v=fO7lJvpO1jI (2015).

Publicades

21.05.2021

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació