La Formació Professional en el marc de la pandèmia

Autors/ores

  • Josep Nogueres i Cervera Professor de Formació Professional i coordinador del CFGM de Gestió Administrativa. Institut de la Vall del Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental). [Formació professional]

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5012

Paraules clau:

Formació Professional, Presencialitat, Interacció, Vincle emocional

Resum

Aquest escrit vol mostrar, per una banda, l’afectació de la pandèmia en un institut de secundària on el professorat comparteix l’activitat lectiva entre alumnat de Batxillerat i Formació Professional (FP). L’article presenta diverses reflexions envers els canvis que caldrà tenir en compte a partir del que hem après amb la pandèmia i el que ha implicat en un grup d’alumnat de cicle formatiu de grau mig de Gestió Administrativa. Algunes de les reflexions poden ser extrapolables a altres grups i etapes i ens acosten a la realitat viscuda en l’àmbit educatiu de la formació professional.

Referències

Webgrafia

Consell de la Formació Professional (2020). Consideracions i reptes sobre la formació professional davant la crisi sanitària provocada per la Covid-19. [en línia]. [consulta 30/01/2021]. Disponible en Internet: https://www.fundaciobcnfp.cat/wp-content/uploads/2020/05/200518-Consideracions-i-reptes-de-la-FP-davant-la-situació-provocada-pel-COVID-19-Consell-FP-de-Bcn.pdf

Martin Rivera, J. (2020). Repensem l’FP en temps de Covid-19. El diari de l’educació. [en línia]. [consulta 30/01/2021]. Disponible en Internet: https://diarieducacio.cat/repensem-lfp-en-temps-de-la-covid19/

CCOO (2020). Davant la crisi sanitària del Covid-19 l’FP necessita mesures compromeses i consensuades. Educació. [en línia]. [consulta 01/02/2021]. Disponible en Internet: https://educaccio.cat/2020/fp/davant-la-crisi-sanitaria-del-covid-19-lfp-necessita-mesures-compromeses-i-consensuades/

Franci, J. (2020). La Formació Professional i el mercat de treball pos-COVID-19. Educaweb [en línia]. [consulta 01/02/2021]. Disponible en Internet: https://www.educaweb.com/noticia/2020/10/29/formacio-professional-mercat-treball-pos-covid-19-19342/

Cabanillas, T. (2020). La Covid-19 posa en perill les pràctiques obligatòries dels alumnes de formació professional de TGN. Tarragona Digital. [en línia]. [consulta 08/02/2021]. Disponible en Internet:https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/institut-pere-martell-dificultats-practiques-empresa-coronavirus

Nadal, M. (2020). Com viuen els estudiants la crisi del Covid-19?. El diari de l’educació [en línia]. [consulta 08/02/2020]. Disponible en Internet: https://diarieducacio.cat/com-viuen-els-estudiants-la-crisi-del-covid-19

Comisión ejecutiva general (2020). El sistema educativo en la crisis del COVID-19. Frente de estudiantes. [en línea]. [consulta 08/02/2020]. Disponible en Internet: https://www.frentedeestudiantes.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe_COVID19.pdf

Publicades

21.05.2021

Número

Secció

Experiències professionals i personals [RELACIONS DURANT LA PANDÈMIA]