Compartint reflexions i algunes lliçons apreses, un any després del primer confinament

Autors/ores

  • Miguel Angel Franconetti Cap d’Àrea de Suport a la Promoció. Fundació Privada Pere Closa (FPPC)
  • Claudia Henao Coordinadora del projecte Promoció Escolar comarques. FPPC .Professora associada UAB. Departament Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació
  • Laura Méndez Coordinadora del projecte Proinfància Badalona. FPPC

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5015

Paraules clau:

Acompanyament socioeducatiu, Vincle de confiança, Famílies gitanes, Covid-19, Transicions educatives, Bretxa digital

Resum

L’article comparteix reflexions i lliçons apreses amb les famílies i els nois i les noies que acompanyem en el nou escenari generat per la pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2. La nostra entitat treballa per promoure l’èxit escolar de la infància i joventut gitanes, afavorir el seu creixement personal i millorar l’entorn familiar i comunitari per a què tinguin el màxim d’oportunitats. Els efectes de la pandèmia han sotmès a gran part dels nostres infants i les seves famílies a una situació d’extrema vulnerabilitat, la qual cosa va requerir prendre mesures urgents i coordinades amb els teixits associatius dels diferents territoris per intentar garantir-los uns mínims vitals. Així mateix, les conseqüències en l'escolarització dels infants i adolescents que acompanyem no han estat menors que les que s’han generat en l’àmbit social. Tant les entitats de l'àmbit socioeducatiu com les diferents administracions hem de poder enfortir el treball conjunt per promoure actuacions que incideixin en l'àmbit escolar, familiar i de l'entorn que ens ajudin a restaurar un procés de transició entre les diferents etapes educatives especialment entre primària i secundària. També ser capaços de promoure mesures per a l'orientació i seguiment dirigides a recuperar a l'alumnat que ha abandonat el sistema educatiu durant aquest període, i per poder recuperar el desenvolupament de capacitats i habilitats imprescindibles dels nostres infants i adolescents com ara la comprensió lectora, la resolució de problemes de forma col·laborativa. I, per últim, i no menys important, poder treballar per reduir la bretxa digital en els entorns familiars.

Referències

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (2014). Pla d’acollida i reincorporació de l’alumnat absentista al centre escolar.

Departament d’Educació (2019). Protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme. Generalitat de Catalunya.

Departament d’Educació (2020). Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE). Generalitat de Catalunya.

Garcia, M. (2016). L’acompanyament a les transicions educatives com a política contra l’abandonament escolar prematur i millora de l’èxit. Revista Catalana de Pedagogia Vol. 10, pàg. 33-45.

Institut Infància i Adolescència de Barcelona (2020). Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2020. Informe anual.

Oliver, Q. (2020). La Covid-19 canviarà la vida de tota una generació d’infants i joves. Social.cat. El diari digital de l’acció social a Catalunya.

Publicades

21.05.2021

Número

Secció

Experiències professionals i personals [DESIGUALTAT SOCIAL I PANDÈMIA]