Davant la incertesa, el treball en xarxa ens dona confiança, seguretat i esperança

Autors/ores

  • Francesc Segura Domínguez Mestre. Servei de Currículum d’E.I i P del Departament d’Educació
  • Maria Ojuel Solsona Professora. Servei de Currículum de l'ESO i Batxillerat del Departament d’Educació

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi54.5019

Paraules clau:

Aprenentatge entre iguals, Treball en xarxa, Col·laboració docent, Suport mutu, Desenvolupament professional docent

Resum

A partir del mes de març de l’any 2020, degut al confinament per la pandèmia de la Covid-19, com tantes altres organitzacions, la Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) es va haver de reinventar per continuar oferint i facilitant espais de col·laboració mutus. La Xarxa Cb és una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació des de fa 20 anys, dins el seu pla de formació permanent i alhora està reconegut com a programa d’innovació.

La Xarxa Cb està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat, educació especial i formació de persones adultes que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge amb sentit. En l’actualitat formen part de la Xarxa Cb 602 centres educatius de Catalunya distribuïts en 15 xarxes territorials, amb una participació activa de més de 8.000 docents.

En aquest article relatem com ens hem adaptat a la nova situació i compartim 30 testimonis de docents i de persones referents dels Serveis Territorials i dels Centres de Recursos Pedagògics que ens expliquen com els està sent útil la participació en la Xarxa Cb per tenir espais de confiança, seguretat i esperança i continuar treballant per a la millora dels aprenentatges de tots els alumnes.

Referències

Direcció General de Currículum i Personalització (2019). Formar per transformar. La Xarxa de Competències Bàsiques, un model de professionalització docent. Publicacions del Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.

Duran, D. (2019). Aprenentatge docent entre iguals: Mestres i escoles que aprenen uns dels altres. Àmbits de psicopedagogia i orientació, 50, 47-58.

Duran, D.; Corcelles, M.; Miquel, E. (2020). L’observació entre iguals com a mecanisme de desenvolupament professional docent: La percepció dels participants de la Xarxa de Competències Bàsiques. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 53, 48-59.

Esteve, O.; Hernández, F.; Sanmartí, N. (2018). La formación en red como base para la transformación. Cuadernos de Pedagogía, 486, 50-53.

Ion, G.; Brown, Ch. (2020). Xarxes entre escoles per a la millora educativa. Quines pràctiques són les més efectives? Què funciona en educació?, 9, desembre 2020. Fundació Bofill - Ivàlua.

Ojuel, M.; Segura, F. (2016). Centres i docents que aprenen treballant en xarxa. Com l’avaluació formativa traspassa el llindar de l’aula, Perspectiva Escolar, 390, 21-26.

Ojuel, M.; Segura, F. (2018). Una experiencia de formación entre iguales para el desarrollo profesional docente y la transformación de los centros. Cuadernos de Pedagogía, 486, 54-59.

Redacció (2019). Educació avala el model formatiu de la Xarxa de Competències Bàsiques. Diari de l’Educació, 25-11-2019.

Sanmartí, N. (2020). Avaluar és aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Publicacions del Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya.

Saura, V. (2019). La Xarxa de Competències Bàsiques arriba a la majoria d’edat. Diari de l’Educació, 06-06-2019.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/

https://projectes.xtec.cat/xarxacb/

Xarxa de Competències Bàsiques. Programa d’Innovació

Treball en xarxa, aprenentatge entre iguals. Canvis en els centres: per on comencem?

Publicades

21.05.2021

Número

Secció

Experiències professionals i personals [XARXA]