Beneficis de la docència compartida des de la perspectiva de l’alumnat d’Educació Primària

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi56.5037

Paraules clau:

docència compartida, inclusió educativa, atenció a la diversitat, educació primària

Resum

La docència compartida és una estratègia d’ensenyament en la qual una parella de docents acorda exercir el procés d’ensenyament-aprenentatge, en un grup d’alumnat de manera conjunta, en un mateix espai i temps. L'objectiu de l'estudi és dissenyar, aplicar i avaluar un programa de docència compartida en centres educatius de primària. En aquest article, s'intenta demostrar l'eficàcia que té aquesta metodologia en les dimensions d'aprenentatge, inclusió i satisfacció d’alumnat. Per a la recol·lecció de les dades que corresponen a aquesta part de l’estudi, es va dissenyar i validar un qüestionari amb respostes tipus Likert amb 16 ítems. La mostra està composta per 56 alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària de dues escoles de la província de Barcelona, ​​que van experimentar durant un trimestre aquesta metodologia en les matèries de Llengua, Matemàtiques i Medi social respectivament. La investigació de caràcter quasi experimental reflecteix, entre els seus resultats, que hi ha un alt grau de satisfacció i confiança en l'alumnat perquè, l'ambient i les figures que proporciona la docència compartida afavoreix la inclusió, la participació i l'aprenentatge de tothom igualtat de condicions.

Referències

Almirall, R., y Huguet, T. (2017). Nou Decret, noves perspectives per a l'educació inclusiva: entrevista a Mercè Esteve, Subdirectora General d'Ordenació i Atenció a la Diversitat de la Generalitat de Catalunya. ÀÁF Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, (47), 6-13. https://raco.cat/index.php/AmbitsAAF/article/view/366981

Beninghof, A. (2020). Co-teaching that works. Structures and strategies for maximizing student learning. Jossey-Bass.

Bisquerra, R. (coord.) (2004). Metodología de la investigación educativa. (6ª ed.) La Muralla.

Calderón, A.; Martínez de Ojeda, D.; Valverde, J.J.; Méndez-Giménez, A. (2016). “Ahora nos ayudamos más”: Docencia compartida y clima social de aula. Experiencia con el modelo de Educación Deportiva. RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte. 44(12), 121-136. http://dx.doi.org/10.5232/ricyde2016.04403

Cardona, M. (2006). Diversidad y educación inclusiva: enfoques metodológicos y estrategias para una enseñanza colaborativa. Pearson.

Chitiyo, J. (2017). Challenges to the use of co-teaching by teachers. International Journal of Whole Schooling, 13(3), 55-66.

Conderman, G., y Hedin, L. (2012). Purposeful assessment practices for co-teachers. Teaching Exceptional Children, 44(4), 18-27. https://doi.org/10.1177/004005991204400402

Cook, L., y Friend, M. (1995). Co-teaching: Guidelines for creating effective practices. Focus on exceptional children, 28(3), 1-16. https://doi.org/10.17161/fec.v28i3.6852

Cramer E, Liston, A., Nevin, A., y Thousand, J. (2010). Co-Teaching in Urban Secondary School Districts to Meet the NEAEds of All Teachers and Learners. International Journal of Whole Schooling, 6(2), 59-76.

Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm, 7477, de 19 de octubre de 2017. Recuperado de https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=799722&type=01&language=es_ES

Duran, D. (2019). Aprendizaje docente entre iguales: maestros y escuelas que aprenden unos de otros. Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 50, 50-62.

Duran, D., Coll, M. F., Torelló, Ó. M., y Sanahuja J. M. G. (2019). Docencia compartida en la formación inicial del profesorado: potencialidades y dificultades según los estudiantes y los profesores. REIRE: revista d'innovació i recerca en educació, 12(2), 1-11. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227430

Friend, M. (2008). Co-teaching: A simple solution that isn't simple after all. Journal of Curriculum and Instruction, 2(2), 9-19. https://doi.org/10.3776/joci.2008.v2i2p9-19

Friend, M., y Bursuck, W. (2002). Including students with special needs: A practical guide for classroom teachers (6ª ed.). Pearson.

Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D., y Shamberger, C. (2010). Co-teaching: An illustration of the complexity of collaboration in special education. Journal of educational and psychological consultation, 20(1), 9-27. https://doi.org/10.1080/10474410903535380

Härkki, T., Vartiainen, H., Seitamaa-Hakkarainen, P., y Hakkarainen, K. (2021). Co-teaching in non-linear projects: A contextualised model of co-teaching to support educational change. Teaching and Teacher Education, 97, 103188. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103188

Huguet, T. (2006). Aprender juntos en el aula. Una propuesta inclusiva. GRAÓ.

Huguet, T., y Lázaro, L. (2018). Iniciar y mantener prácticas de docencia compartida en las aulas. Revista Aula de Innovación educativa. 275, 39-44.

Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. § 1400 (2004). Recuperado de: https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-bill/1350

Karten, T., y Murawski, W. (2020). Co-teaching do’s, don’ts, and do betters. ASCD.

Oller, M., Navas, C., y Carrera, J. (2018). Docencia compartida en el aula: retos y posibilidades. Aula de Innovación Educativa, 275, 45-50.

Quintanal, J. y García, B. (coords.) (2012). Fundamentos básicos de metodología de investigación educativa. CCS.

Rodríguez, F. (2014). La co-enseñanza, una estrategia para el mejoramiento educativo y la inclusión. Revista latinoamericana de educación inclusiva, 8(2), 219-233.

Salazar, A. y Castro, M. (2018). La Docencia Compartida; una herramienta para la formación profesional en la evaluación de proyectos de agronegocios. Revista De Investigación Académica Sin Frontera: División De Ciencias Económicas Y Sociales, (28), 12. http://dx.doi.org/10.46589/rdiasf.v0i28.167

Saldaña, J. (2013). The coding manual for qualitative researchers. Sage.

Stainback, S. y Stainback, W. (1999). Aulas Inclusivas. Madrid: Narcea, pág. 103-133.

Tremblay, P. (2013). Comparative outcomes of two instructional models for students with learning disabilities: inclusion with co‐teaching and solo‐taught special education. Journal of Research in Special Educational Needs, 13(4), 251-258. https://doi.org/10.1111/j.1471-3802.2012.01270.x

Urbina, C., Basualto, P., Durán, C., y Miranda, P. (2017). Prácticas de co-docencia: el caso de una dupla en el marco del Programa de Integración Escolar en Chile. Estudios pedagógicos (Valdivia), 43(2), 355-374. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052017000200019

Villa, R., Thousand, J., y Nevin, A. (2008). Co-Teaching: A Multimedia Kit for Professional Development. Corwin Press.

Villa, R., Thousand, J., y Nevin, A. (2013). A guide to co-teaching: New lessons and strategies to facilitate student learning. Corwin Press.

Publicades

23.05.2022

Número

Secció

Psicopedagogia i Orientació