L' acompanyament a l'alumnat amb necessitats educatives especials a l'educació secundària

Autors/ores

  • Juan de Vicente Abad Catedràtic d'orientació educativa. Orientador de l'IES Miguel Catalán de Coslada

DOI:

https://doi.org/10.32093/ambits.vi5750473

Paraules clau:

Equitat, Inclusió, Transició, Convivència, Tenir cura, Orientació

Resum

Les nostres escoles s'enfronten al repte de ser instruments d'aprenentatge eficaços per a tot l'alumnat. Les escoles han de partir de la diversitat intrínseca a qualsevol grup humà per dissenyar polítiques i actuacions que responguin al principi d’equitat. Les propostes educatives han de comptar amb l'alumnat i donar resposta a les necessitats diferencials, perquè ensenyar és ajudar a aprendre a cada estudiant.

 En aquest article ens centrem en quatre elements que confereixen qualitat als processos d’aprenentatge a l’escola i que són especialment útils per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Organitzar una escola tenint en compte aquests aspectes ens pot ajudar a fer passos valuosos cap a aquest horitzó d'equitat i inclusió. Els quatre elements que desgranem són els següents: la transició entre primària i secundària, la cura de la convivència escolar, l'acompanyament en els processos d'aprenentatge i l'orientació educativa. Intentem a l'article utilitzar el nivell de concreció necessari perquè pugui aportar idees i estratègies sobre com implementar cadascun d'aquests elements. Totes les propostes que apareixen a l'article responen a activitats i projectes ja desenvolupats a secundària i que han estat avaluats per l'alumnat, les famílies i el professorat de manera molt positiva.

Referències

Álvarez Teruel, J. y Pareja Salinas J.M. (2011) ¿Es posible una transición pacífica? La transición educativa es una cuestión colectiva. Universidad de Alicante

De Vicente Abad, J. (2021) Convivencia restaurativa. Madrid: SM

Elizondo Carmona, C. (2021) Educación inclusiva en Inclusión acciones en primera persona. Barcelona: Graó.

Huguet Comelles, T. (2006) Aprender juntos en el aula. Barcelona: Graó,

Villascuesa Alejo, M.I. (2021) Convivencia en la escuela inclusiva en Inclusión: acciones en primera persona. Barcelona: Graó.

Publicades

17.11.2022

Número

Secció

Pràctica professional